• 2721402772
 • 6946264628
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Πτωτικά αναμένεται να κινηθούν οι βάσεις 2019 στα ΑΕΙ στα περισσότερα επιστημονικά πεδία παρότι η βαθμολόγηση των γραπτών δεν έχει ολοκληρωθεί. Εξαίρεση, φαίνεται πως αποτελεί το 1ο Πεδίο (Ανθρωπιστικές Σπουδές) σύμφωνα με εκτιμήσεις για τις βάσεις.

  Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Έθνους της Κυριακής» παρά το γεγονός πως η βαθμολόγηση των γραπτών είναι σε πρώιμο στάδιο φαίνεται πως οι υποψήφιοι δεν έγραψαν καλά.

  Οι πρώτες εκτιμήσεις ανά επιστημονικό πεδίο για τις Βάσεις 2019

  • Επιστηµονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών Σπουδών). Είναι το µοναδικό πεδίο που δεν φαίνεται να «έχει» πτωτική πορεία στα µόρια εισαγωγής, καθώς οι επιδόσεις των υποψηφίων στα βασικά µαθήµατα του πεδίου δεν έχουν σηµαντικές διακυµάνσεις από πέρυσι. Λατινικά, Ιστορία και Αρχαία δεν προβληµάτισαν ιδιαίτερα τους υποψήφιους και οι καθηγητές εκτιµούν ότι οι βαθµολογίες θα κινηθούν στα περσινά επίπεδα. Ταυτόχρονα δεν αυξήθηκε ιδιαίτερα ούτε ο αριθµός των εισακτέων. Συνεπώς, σε κάποια τµήµατα του πεδίου οι βάσεις θα έχουν µικρή άνοδο και σε άλλα θα παραµείνουν σταθερές.
  • Επιστηµονικό Πεδίο (Θετικών Επιστηµών). Σε µαθηµατικά και κυρίως σε Φυσική και Χηµεία (πολύ περισσότερο) οι επιδόσεις των υποψηφίων αναµένονται χαµηλές. Οι βάσεις σίγουρα θα έχουν πτωτική πορεία. Μάλιστα, εκπαιδευτικοί εκτιµούν ότι η πτώση των βάσεων θα είναι σηµαντική ακόµη και στις κορυφαίες πολυτεχνικές σχολές – όχι µόνο της περιφέρειας, αλλά και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
  • Επιστηµονικό Πεδίο (Επιστηµών Υγείας και Ζωής). Με τα διαθέσιµα στοιχεία φαίνεται να καταγράφεται µικρή πτώση των βάσεων, οριακή στις υψηλόβαθµες σχολές. Ωστόσο, οι καθηγητές είναι ιδιαιτέρως επιφυλακτικοί στις εκτιµήσεις τους, διότι δεν έχει σχηµατιστεί σαφής εικόνα για τη βαθµολόγηση του µαθήµατος µε τον υψηλότερο συντελεστή βαρύτητας, τη Βιολογία.
  • Επιστηµονικό Πεδίο (Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής). Και σε αυτό το πεδίο φαίνεται ότι θα σηµειωθεί πτώση των βάσεων, µε περισσότερο ευνοηµένους όσους στοχεύουν στις οικονοµικές επιστήµες. Η πτώση των βάσεων δεν είναι, όµως, ορατή για τις στρατιωτικές σχολές, πυροσβεστικές, Λιµενικού, παιδαγωγικές.

  πηγή

 • Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στα ΑΕΙ λίγα 24ωρα προτού ανακοινωθούν οι βαθµοί των Πανελλαδικών:

  Την Παρασκευή αναµένεται να ανακοινώσει το υπουργείο Παιδείας τους βαθµούς των υποψηφίων για τα ΑΕΙ που έλαβαν µέρος στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις. Οι υπηρεσίες του υπουργείου, σε συνεργασία µε τα βαθµολογικά κέντρα, εργάζονται εντατικά προκειµένου στο τέλος της εβδοµάδας να αναρτήσουν τους βαθµούς σε όλα τα λύκεια της χώρας. Οι υποψήφιοι θα µπορούν να ενηµερωθούν και από την ιστοσελίδα του υπουργείου, αφού οι βαθµοί θα αναρτηθούν και εκεί.

  Εως την Παρασκευή 5 Ιουλίου θα δοθούν στους µαθητές και οι βαθµοί των ειδικών µαθηµάτων και συνεπώς από εκείνη την ηµέρα οι υποψήφιοι θα πρέπει να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για την οριστική υποβολή του µηχανογραφικού, η οποία έχει οριστεί για τις 15 Ιουλίου. Σε περίπτωση πάντως που υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις -και λόγω της διεξαγωγής των εκλογών- το υπουργείο Παιδείας µπορεί να δώσει παράταση στην τελική ηµεροµηνία κατάθεσης του µηχανογραφικού.

  Οι ενδιαφερόµενοι, όµως, θα πρέπει να συµµορφωθούν µε την οριστική ηµεροµηνία, καθώς µετά δεν γίνεται δεκτή καµία υποβολή ούτε και τροποποίηση στο δελτίο. Τις επόµενες ηµέρες, και αφού πρώτα δοθούν από την αρµόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας και τα στατιστικά στοιχεία µε τις επιδόσεις όλων των υποψηφίων στις εξετάσεις, θα µπορούν να γίνουν και ασφαλέστερες προβλέψεις σχετικά µε την πορεία των φετινών βάσεων στα τµήµατα των πανεπιστηµίων. Φυσικά οι µαθητές δεν πρέπει να συµπληρώσουν το µηχανογραφικό τους µε βάση αυτές τις προβλέψεις, αλλά έχοντας υπόψη τις βαθµολογίες τους και φυσικά τις πραγµατικές επιθυµίες τους για τις σπουδές που επιθυµούν να ακολουθήσουν.

  Οταν βλέπουν τους βαθµούς τους, πολλοί υποψήφιοι πιστεύουν ότι έχουν αδικηθεί από τους βαθµολογητές. Θα πρέπει να γνωρίζουν, ωστόσο, ότι ο νόµος τούς δίνει το δικαίωµα να έχουν πρόσβαση στα γραπτά τους. Προκειµένου να γίνει αυτό, θα πρέπει τον Σεπτέµβριο να καταθέσουν σχετική αίτηση στη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης όπου υπάγεται το σχολείο στο οποίο κοινοποιήθηκαν οι βαθµοί των µαθηµάτων στα οποία εξετάστηκαν. Μαζί µε την αίτηση συνυποβάλλεται σχετικό παράβολο, το οποίο υποχρεωτικά εκδίδεται ηλεκτρονικά από την εφαρµογή e-παράβολο, στην κατηγορία «Επίδειξη γραπτών δοκιµίων Πανελλαδικών Εξετάσεων» µε κωδικό «1389» (ποσού 50 ευρώ) για την επίδειξη έως τριών γραπτών δοκιµίων και µε κωδικό «1390» (ποσού 80 ευρώ) για την επίδειξη περισσοτέρων των τριών γραπτών δοκιµίων.

  Οι υποψήφιοι λαµβάνουν γνώση των γραπτών δοκιµίων τους µε επίδειξη σε φωτοτυπία, ενώ δεν προβλέπεται η χορήγηση αντιγράφων. Η επίδειξη των γραπτών δοκιµίων θα γίνεται κατά την περίοδο Οκτωβρίου – ∆εκεµβρίου στη ∆ιεύθυνση όπου υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις, στον ίδιο τον ενδιαφερόµενο (ή και παρουσία του γονέα ή του κηδεµόνα του, εφόσον ο υποψήφιος το ζητήσει) και σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που θα ανακοινώνεται από τις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις ανάλογα µε τον αριθµό των γραπτών.

  Ο ενδιαφερόµενος έχει τη δυνατότητα να αναγνώσει τη φωτοτυπία του γραπτού δοκιµίου του και να κρατήσει, εφόσον το επιθυµεί, σύντοµες σηµειώσεις από τις απαντήσεις του. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης απαγορεύεται η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήψη της εικόνας του γραπτού (φωτογραφία µε κινητό, βιντεοσκόπηση κ.ά.), καθώς και η παραλαβή από τον υποψήφιο της φωτοτυπίας του γραπτού δοκιµίου ή µέρους του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επίδειξης είναι παρών ο αρµόδιος υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης ∆Ε ή του Γραφείου ∆Ε ή ΕΕ, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση της όλης διαδικασίας.

  Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, µπορεί να γίνεται ταυτόχρονη επίδειξη γραπτών δοκιµίων σε περισσότερους του ενός υποψηφίους, παρουσία του ίδιου αρµόδιου υπαλλήλου. Μετά τη λήξη της επίδειξης, ο υποψήφιος υπογράφει στην αίτηση που είχε υποβάλει ότι έλαβε γνώση του γραπτού του τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία και του επιστρέφεται η αστυνοµική ταυτότητα ή το διαβατήριο, καθώς και το κινητό του τηλέφωνο. Μετά τη λήξη της προθεσµίας επίδειξης των φωτοτυπιών των γραπτών δοκιµίων συντάσσεται πρακτικό και καταστρέφονται οι φωτοτυπίες των γραπτών δοκιµίων.

  Οι προτιμήσεις και τα νέα τμήματα

  Οι υποψήφιοι που θα κάνουν από την επόµενη εβδοµάδα το µηχανογραφικό τους (όσοι δεν έχουν ειδικά µαθήµατα) θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η πορεία των βάσεων επηρεάζεται και από τις προτιµήσεις των υποψηφίων – παράγοντας που παραµένει άγνωστος σε όλους µας. Επίσης, φέτος υπάρχουν πάρα πολλά νέα τµήµατα στο µηχανογραφικό, γεγονός που δυσκολεύει ακόµη περισσότερο τις εκτιµήσεις, καθώς δεν γνωρίζουµε εάν οι υποψήφιοι θα τα προτιµήσουν ή θα φοβηθούν να τα «σηµειώσουν» στο µηχανογραφικό.

  Οι εκτιµήσεις για τις βάσεις ανά επιστηµονικό πεδίο

  Από τα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιµα µέχρι αυτήν τη στιγµή από βαθµολογικά κέντρα σε όλη τη χώρα, φέτος οι βαθµολογικές επιδόσεις των υποψηφίων είναι χαµηλότερες σε σχέση µε την περσυνή χρονιά, γεγονός που θα επιφέρει πτώση των βάσεων σε όλα τα επιστηµονικά πεδία εκτός από το 1ο.

  Αναλυτικά, η εικόνα έχει ως εξής:

  • 1ο επιστηµονικό πεδίο Ανθρωπιστικών Σπουδών: Το επίπεδο των θεµάτων ήταν περίπου ίδιο µε πέρυσι, συνεπώς οι επιδόσεις των υποψηφίων δεν αναµένεται να έχουν σηµαντικές διακυµάνσεις. Και στα τρία µαθήµατα (Λατινικά, Ιστορία και Αρχαία) τα θέµατα ήταν βατά και οι υποψήφιοι δεν συνάντησαν ιδιαίτερες δυσκολίες, όπως έγινε σε άλλα µαθήµατα. Οι καθηγητές εκτιµούν ότι κατά πάσα πιθανότητα η πορεία των βάσεων δεν θα είναι πτωτική και ότι θα υπάρξουν µικρές αυξοµειώσεις, ανάλογα µε το τµήµα.
  • 2ο επιστηµονικό πεδίο Θετικών Σπουδών: Σε σχολές όπως οι Πολυτεχνικές, Φυσικής, Μαθηµατικών, Χηµείας κ.ά. η πορεία των βάσεων θα είναι πτωτική, δεδοµένου ότι οι επιδόσεις των υποψηφίων δείχνουν χαµηλές, κυρίως σε Φυσική και Χηµεία. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι επιστηµονικές ενώσεις διαµαρτυρήθηκαν έντονα για τη δυσκολία των θεµάτων, επισηµαίνοντας µάλιστα ότι ήταν τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών και ότι ο χρόνος δεν επαρκούσε προκειµένου οι µαθητές να λύσουν τις ασκήσεις. Τα Μαθηµατικά ήταν επίσης απαιτητικά, αλλά όχι αξεπέραστης δυσκολίας, άρα οι διακυµάνσεις στις βαθµολογίες δεν θα είναι έντονες συγκριτικά µε πέρυσι. Αλλωστε στο συγκεκριµένο µάθηµα ποτέ οι υποψήφιοι δεν έχουν καταφέρει να πιάσουν υψηλές επιδόσεις.
   • 3ο επιστηµονικό πεδίο Επιστηµών Υγείας και Ζωής: Οι πολύ αισιόδοξες προβλέψεις µιλούν ακόµη και για πτώση των µορίων στις Ιατρικές Σχολές, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής της Αθήνας, που µπορεί να κατέβει από τα 19.000 µόρια. Βέβαια, αυτό δεν σηµαίνει ότι η πτώση θα είναι εντυπωσιακή. Σε κάποιες σχολές θα είναι οριακή, γεγονός όµως που παραµένει θετικό για τους υποψήφιους που στοχεύουν στις υψηλόβαθµες σχολές.
   • 4ο επιστηµονικό πεδίο Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής: Και σε αυτό το πεδίο φαίνεται ότι θα υπάρχει πτώση των βάσεων, µε περισσότερο ευνοηµένους όσους στοχεύουν στις οικονοµικές επιστήµες. Η πτώση των βάσεων δεν είναι, όµως, ορατή σε σχολές όπως οι Στρατιωτικές, Πυροσβεστικές, Λιµενικού και Παιδαγωγικές.
  • Μηχανογραφικά δελτία 

   Τα μηχανογραφικά δελτία για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2019 αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.

   Η συμπλήρωση του θα γίνει τον Ιούλιο και αφού πρώτα οι μαθητές μάθουν τους βαθμούς που κατέκτησαν στις εξετάσεις.

   Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή οι μαθητές έχουν ν΄αντιμετωπίσουν τις εξετάσεις που ξεκινούν  αλλά σε κάθε περίπτωση μπορούν σιγά-σιγά να ρίχνουν και μια "ματιά" στο μηχανογραφικό καθώς υπάρχουν και πολλές νέες σχολές για τις οποίες δεν γνωρίζουν σχεδόν τίποτα. Αρα μπορούν να αναζητούν πληροφορίες γι΄αυτές έτσι ώστε οταν έρθει η ώρα να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό να ξέρουν το επιστημονικό περιεχόμενο της κάθε νέας σχολής, τα επαγγελματικά δικαιώματα , την "απήχηση " στην αγορά εργασίας κ.λ.π.

   Μπορούν, λοιπόν να δουν

   - το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2019 με τα 4 Επιστημονικά Πεδία, για τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και για τους υποψήφιους του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, με τελευταίο έτος συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2018

   το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2019 με τα 5 Επιστημονικά Πεδία, μόνο για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, για τους  υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2017

   το μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑ.Λ. 2019 για τους υποψήφιους που  συμμετέχουν στις φετινές  Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. 

   πηγή
 • Οι υποψήφιοι των φετινών πανελλήνιων εξετάσεων -κυρίως αυτοί του 2ου και 3ου επιστημονικού πεδίου- βρίσκονται μπροστά σε μία πιθανή πτώση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ.

  Εκπαιδευτικοί που ασχολούνται επί σειρά ετών µε τις εξετάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ επισημαίνουν ότι η πιθανότητα της πτώσης είναι ορατή γι' αυτά τα δύο πεδία λόγω των χαµηλών επιδόσεων των µαθητών, όχι όµως για το 1ο και το 4ο πεδίο, για τα οποία η εικόνα των βάσεων πιθανολογείται σταθερή.

  Οι ίδιοι, πάντως, τονίζουν ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ώστε κάποιος να κάνει ασφαλείς εκτιµήσεις για την πορεία των βάσεων, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εξετάσεις και βέβαια δεν έχει προχωρήσει η βαθµολόγηση των γραπτών, σύμφωνα με την εφημερίδα «Έθνος».

  Επίσης αυτήν τη στιγµή δεν έχουµε στη διάθεσή µας καθόλου στοιχεία για τις επιδόσεις των παιδιών σε Λατινικά, Χηµεία και Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας και, βέβαια, αποµένει το βασικό µάθηµα της Βιολογίας για τη Θετική Κατεύθυνση, το οποίο θα εξεταστεί την επόµενη εβδοµάδα.

  Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η πορεία των βάσεων εξαρτάται από τρεις παράγοντες: Από τον αριθµό των εισακτέων, από τη δυσκολία των θεµάτων, δηλαδή τις επιδόσεις των µαθητών, και ασφαλώς από τις επιθυµίες τους, έτσι όπως θα αποτυπωθούν στο µηχανογραφικό δελτίο. Από αυτούς τους τρεις παράγοντες αυτήν τη στιγµή γνωρίζουµε µόνο τον αριθµό των εισακτέων, ο οποίος είναι αυξηµένος για το 2019. Για τα υπόλοιπα είµαστε σχεδόν στο «σκοτάδι», σημειώνει η εφημερίδα.

  Όσον αφορά στην εικόνα των γραπτών, µέχρι αυτήν τη στιγµή σε γενικές γραµµές, όπως τονίζουν βαθµολογητές, οι επιδόσεις είναι µέτριες σχεδόν σε όλα τα µαθήµατα και κυρίως στη Νεοελληνική Γλώσσα, στα Αρχαία, στα Μαθηµατικά, και σίγουρα στη Φυσική, βασικό µάθηµα στο 2ο πεδίο, κάτι που θα επιφέρει και πτώση των βάσεων στο πεδίο.

  Σύµφωνα µε µαθηµατικούς, οι ασκήσεις στα Μαθηµατικά ήταν κλιµακούµενης δυσκολίας και συνεπώς µπορούσαν να ανταποκριθούν οι περισσότεροι υποψήφιοι, αλλά άριστες βαθµολογίες (18-20) θα κατακτήσουν ελάχιστοι, καθώς τα ζητήµατα κάλυπταν µεγάλο εύρος της ύλης, ενώ το Δ' ζήτηµα ήταν αυξηµένης δυσκολίας.

  Όσο για το ποσοστό των γραπτών που θα κινηθεί κάτω της βάσης, προβλέπεται πάρα πολύ υψηλό (πέρυσι ήταν 83,17%) για την κατεύθυνση Οικονοµίας και Πληροφορικής.

  Για τα Αρχαία Ελληνικά οι εκτιµήσεις των φιλολόγων είναι θετικές και τονίζουν ότι τα θέµατα ήταν κατανοητά και αναµενόµενα. Το διδαγµένο από τον Πρωταγόρα του Πλάτωνα και οι ερωτήσεις που το συνόδευαν ήταν απλές, ενώ το παράλληλο µεταφρασµένο κείµενο που δόθηκε ήταν απόσπασµα από τον «Προµηθέα ∆εσµώτη» του Αισχύλου και υπήρχε στο σχολικό βιβλίο. Το αδίδακτο κείµενο από τον «Κυνηγετικό» του Ξενοφώντα δεν παρουσίασε ιδιαίτερες δυσκολίες στην επεξεργασία του, ενώ η νοηµατική ερώτηση που ζητήθηκε για πρώτη φορά στις εξετάσεις, σύµφωνα µε τη φιλοσοφία του νέου προγράµµατος σπουδών, ήταν καλά διατυπωµένη.

  Οι άριστοι

  Πάντως οι καθηγητές επισηµαίνουν ότι το ποσοστό των υποψηφίων που θα κατακτήσει το άριστα δεν πρόκειται να ξεπεράσει το 5%-7%. Πέρυσι στο µάθηµα αυτό εξετάστηκαν 28.902 υποψήφιοι και το 37% έγραψε κάτω από τη βάση. Στα Αρχαία Ελληνικά οι επιδόσεις των υποψηφίων είναι σχεδόν κάθε χρόνο µέτριες και συνήθως οι πολλοί υποψήφιοι «συνωστίζονται» στις µεσαίες βαθµολογίες (13-15).

  Στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας οι υποψήφιοι εξετάστηκαν σε ένα κείµενο από το βιβλίο του Νορµπέρτο Μπόµπιο, Ιταλού φιλοσόφου, πολιτειολόγου και πολιτικού, το «Μέλλον της ∆ηµοκρατίας. Οι µαθητές λένε ότι τα πήγαν καλά, αλλά οι διορθωτές φαίνεται ότι έχουν άλλη γνώµη και όπως τονίζουν, λίγοι κατάφεραν να διαπραγµατευθούν µε επιτυχία το θέµα. Μάλιστα οι ίδιοι τονίζουν ότι εξαιρετικά σπάνια εντοπίζουν γραπτό άριστων επιδόσεων (18-20).

  Υπενθυμίζεται ότι η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου για τα Γενικά Λύκεια και στις 20 του μήνα για τα Επαγγελματικά Λύκεια ενώ η συνολική φετινή περίοδος των πανελλαδικών διαγωνισμών ολοκληρώνεται με τα Ειδικά Μαθήματα στις 2 Ιουλίου.

  Πηγή

 • Με το μηχανογραφικό δελτίο να έχει «κλειδώσει» μόλις την περασμένη Παρασκευή, αρχίζει η επεξεργασία των επιλογών των υποψηφίων, οι οποίες και θα καθορίσουν τις βάσεις των φετινών Πανελληνίων Εξετάσεων.

  Οι χαμηλές επιδόσεις των υποψηφίων αναμένεται να... καταποντίσουν τις βάσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν στα τέλη Αυγούστου.

  Ιατρικές, Πολυτεχνικές και Νομικές θα έχουν πτώση που σε ορισμένες περιπτώσεις θα αγγίξει ακόμα και τα 200 μόρια σε κεντρικά ιδρύματα, ενώ στα περιφερειακά η πτώση αναμένεται να ξεφύγει ακόμα και 1.000 μόρια ανά περίπτωση.

  Η φετινή χρόνια όμως χαρακτηρίζεται από πολλές ιδιομορφίες.

  - Φέτος, η πορεία των βάσεων στο σύνολό της είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί με ασφάλεια καθώς πάνω από 100 τμήματα είναι καινούργια στο μηχανογραφικό δελτίο. Πρόκειται για την πιο σαρωτική αλλαγή που έχει γίνει μέσα σ’ ένα χρόνο, φέρνοντας ανακατατάξεις στο φετινό μηχανογραφικό. Οι εκπαιδευτικοί αναλυτές είναι πολύ προσεκτικοί σχετικά με τα νέα τμήματα τα οποία έχουν διχάσει τους υποψηφίους και είναι άγνωστο αν η «ανωτατοποίησή» τους (σ.σ.: από ΤΕΙ σε ΑΕΙ) θα δώσε επιπλέον κίνητρο στους υποψηφίους να τα επιλέξουν ή αν θα προκαλέσει αμφιβολίες λόγω της fast track διαδικασίας με την οποία έγιναν πανεπιστήμια μέσα σε λίγους μήνες.

  - Μαζική είναι η συρρίκνωση και των αριστούχων τη φετινή χρονιά. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν καταγραφεί αυξομειώσεις, με κάποιες σχολές να σημειώνουν μεγάλες πτώσεις (π.χ. πολυτεχνικά τμήματα) και άλλες να εκτοξεύονται (π.χ. Ιατρικές). Φέτος όμως η αποτυχία των υποψηφίων να πιάσουν άριστα ήταν καθολική σε όλα τα επιστημονικά πεδία, με αποτέλεσμα η κάθοδος των βάσεων να είναι συνολική.

  Οι βάσεις ανά πεδίο

  1ο πεδίο – Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

  Απώλειες 200-300 μορίων θα υποστούν οι δημοφιλείς σχολές στο 1ο επιστημονικό πεδίο ακόμα και στα κεντρικά ιδρύματα. Μόλις 968 είναι οι υποψήφιοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων που πέτυχαν από 18.000 μόρια και πάνω. Στην κλίμακα από 17.500 μόρια έως 20.000 μόρια υπολείπονται περίπου 400 αριστούχοι σε σχέση με πέρσι, γεγονός που θα σπρώξει τις βάσεις προς τα κάτω στη δημοφιλή επιλογή της Νομικής αλλά και της Ψυχολογίας. Ακόμα μεγαλύτερες θα είναι οι απώλειες σε σχολές που κινούνται σε πιο χαμηλά επίπεδα, ανάμεσα στα 13.000-15.000 μόρια, ενώ ευκαιρία αποτελεί για όσους διεκδικούν μια θέση στην Ψυχολογία η ίδρυση δύο επιπλέον σχολών, στις οποίες η εισαγωγή αναμένεται να γίνει ακόμα και με 300-500 μόρια πιο χαμηλά.

  Η Νομική Αθήνας φλερτάρει με τα 18.000 μόρια από 18.219 πέρσι και η Νομική Θεσσαλονίκης πέφτει από τα 17.965 μόρια.

  2ο πεδίο – Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών

  Συρρικνώνεται και φέτος ο αριθμός των αριστούχων διατηρώντας την περσινή πτωτική τάση στις πολυτεχνικές σχολές. Μόλις 736 υποψήφιοι έγραψαν από 18.000 μόρια έως και 20.000, με αποτέλεσμα οι απώλειες στα κεντρικά πολυτεχνικά ιδρύματα να ξεκινάνε από 250 μόρια, ενώ στα περιφερειακά αναμένεται να πέσουν ακόμα και 1.000 μόρια. Το κατώφλι των 18.000 μορίων φαίνεται να χάνει το σύνολο των σχολών του ΕΜΠ. Σε όλο το φάσμα των σχολών του εν λόγω πεδίου αναμένονται χαμηλές βάσεις καθώς παρά την πληθώρα θέσεων, οι επιδόσεις φέτος ήταν απογοητευτικές.

  Στο ΕΜΠ όλες οι σχολές αναμένεται να κινηθούν στην κλίμακα των 17.000 μορίων, όπως και η Θεσσαλονίκη, ενώ σε άλλα πολυτεχνικά τμήματα η βάση εισαγωγής θα κινηθεί στα 16.000 μόρια, ενώ σε Ξάνθη και Κρήτη οι απώλειες μπορεί να ξεπεράσουν τα 1.000 μόρια.

  Ειδικότερα, η Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο ΕΜΠ πέφτει από τα 18.240 μόρια στα 17.960 μόρια, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να χάσει πάνω από 200 μόρια και να πέσει στα 17.600.

  Μικρή μείωση αναμένεται στην Αρχιτεκτονική Αθηνών, της τάξης των 100 μορίων, ενώ αυξημένη, γύρω στα 200-300 μόρια, στη Θεσσαλονίκη.

  3ο επιστημονικό πεδίο – Επιστημών Υγείας

  Με 400 αριστούχους μείον σε σχέση με πέρσι, προς καθολική πτώση βαίνουν στο σύνολό τους οι Ιατρικές. Η Ιατρική Σχολή Αθηνών όπως όλα δείχνουν χάνει το κατώφλι των 19.000 μορίων, ενώ η τελευταία Ιατρική αναμένεται να πέσει ακόμα και 300 μόρια.

  Και φέτος όμως το εν λόγω πεδίο συγκεντρώνει, παρά τις αντιξοότητες, τον μεγαλύτερο αριθμό αριστούχων, με 1.160 να έχουν γράψει πάνω από 18.000 μόρια. Η Ιατρική Αθήνας είναι πολύ πιθανόν να πέσει στα 18.900 μόρια, ενώ η τελευταία Ιατρική (Αλεξανδρούπολη) ίσα που θα κρατηθεί στο 18, με 18.100 μόρια. Μεγαλύτερη είναι η πτώση που αναμένεται σε Βιολογία, Κτηνιατρική και Οδοντιατρική, με απώλειες που θα φτάσουν τα 300-400 μόρια, ακόμα και στα κεντρικά ιδρύματα.

  4ο πεδίο – Οικονομικών Σπουδών και Πληροφορικής

  Σταθερότητα με αυξομειώσεις που δεν προβλέπεται να είναι αξιόλογες αναμένονται στο 4ο επιστημονικό πεδίο. Πρόκειται για το πεδίο με τις πιο χαμηλές επιδόσεις και αρκετά χαμηλές βάσεις, όμως φέτος, παρά το γεγονός ότι οι βαθμοί από 14.000 μόρια είναι καλύτεροι, δεν θα καταγραφεί αξιοσημείωτη αύξηση, καθώς οι θέσεις είναι περισσότερες σε σχέση με πέρσι.

  Οι αυξήσεις αλλά και οι μειώσεις αναμένεται να κινηθούν στα κεντρικά ιδρύματα γύρω στα 100 με 200 μόρια, ακόμα και στις δημοφιλείς σχολές, όπως της Πληροφορικής και των Οικονομικών. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα δούμε την καταβαράθρωση των βάσεων, όπως θα καταγραφεί στα υπόλοιπα επιστημονικά πεδία.

  Στο συγκεκριμένο πεδίο οι βάσεις εισαγωγής δεν ξεπερνούν τα 18.000 μόρια, ενώ πολύ χαμηλοί βαθμοί, 4.000-6.000 μόρια, αναμένονται σε πληθώρα σχολών, κυρίως σε όσες αποτελούν μετεξέλιξη ΤΕΙ σε ΑΕΙ.

  πηγή

 • Δείτε τα μόρια εισαγωγής ανά ΑΕΙ και τα συγκριτικά των βάσεων.

  Βάσεις 2019

  Συγκριτικά Βάσεων 2019

 • Η έρευνα της επιστημονικής ομάδας της LABORA  χαρτογραφεί τα πανεπιστημιακά τμήματα, τα οποία ενδέχεται να δεχτούν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από την θέσπιση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Τα παρακάτω τμήματα, ανά επιστημονικό πεδίο, καταγράφουν την τελευταία τριετία διακυμάνσεις στη βάση τους που κινούνται στα 10.000 μόρια, με το νέο μηχανογραφικό  2021 να οδηγήσει μερικά σε μεγάλη άνοδο της βάσης τους ή αντιθέτως κάποια άλλα σε περιορισμένο ή και μηδενικό αριθμό εισακτέων.

  1ο πεδίο-Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Νομικές Σπουδές

  Ένα μεγάλο μέρος των τμημάτων κινείται σε μόρια των 10.000 και σχετικά λίγα τμήματα σε σχέση με τα υπόλοιπα πεδία βρίσκονται τα τελευταία χρόνια κάτω από το όριο των 9.000 μορίων, το οποίο θα ήταν ένα όριο της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής την τελευταία 3ετία, σύμφωνα με την μελέτη της επιστημονικής ομάδας της LABORA. Συνοπτικά, θα ξεχωρίζαμε τα παρακάτω τμήματα:

  Τα ξενόγλωσσα τμήματα (Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής) παρουσιάζουν διαχρονικά μια διακύμανση στις βάσεις τους αλλά παραδοσιακά κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση το τμήμα Αγγλικής, όπου απαιτεί υψηλές επιδόσεις.

  Έκπληξη αποτέλεσαν την περσινή χρονιά οι παραδοσιακά υψηλόβαθμες σχολές με αντικείμενο την Ιστορία και Αρχαιολογία. Την περσινή χρονιά είχαμε ιστορικά χαμηλά στα τμήματα Ιστορίας Κέρκυρας (7.475), Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αγρινίου (7.800), Ιστορίας και Εθνολογίας Κομοτηνής (7.725), τα οποία ενδέχεται να επανέλθουν σε υψηλότερα επίπεδα λόγω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

  2ο πεδίο-Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών

  Αποτελεί το μεγαλύτερο σε αριθμό τμημάτων πεδίο και είναι λογικό να υπάρχουν περισσότερα τμήματα με χαμηλές βάσεις, ιδιαίτερα όταν το 30% των μαθητών είχε επιδόσεις κάτω από 9.000 μόρια. Το άξιο προσοχής γεγονός όμως είναι ότι στα χαμηλόβαθμα τμήματα συναντάμε παραδοσιακές επιστήμες και σχολές που παλαιότερα ήταν πολύ υψηλότερα στις επιλογές των μαθητών. Συγκεκριμένα:

  Τμήματα Γεωλογίας: Το τμήμα της Πάτρας (5.950) και λίγο υψηλότερα του ΑΠΘ (9.025) και ΕΚΠΑ (9.475) αποτελούν τμήματα με σημαντικές εφαρμογές (γεωτεχνικές μελέτες) αλλά και ιδιαίτερες ευκαιρίες σε διάφορους τομείς (σεισμολογία, περιβάλλον).

  Τμήματα Γεωπονικά: Τα νέα Πανεπιστήμια Γεωπονίας (Καλαμάτα-6.500, Φλώρινα-5.375, Λάρισα-7.650), το τμήμα Φυτικής Παραγωγής στο Μεσολόγγι (1.700), το τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Βόλου (6.550) είναι από τα τμήματα που κινούνται σε χαμηλα επίπεδα, λόγω της υπερπληθώρας τμημάτων με επίκεντρο τη Γεωπονία, τα οποία στη χώρα μας είναι 25.

  Τμήματα Μαθηματικών: Τα τμήματα της Καστοριάς (5.675), Λαμίας (7.200) και Σάμου (3.125) αποτέλεσαν την περσινή χρονιά το κύριο επίκεντρο στις συζητήσεις για τις εκπλήξεις των βάσεων, παρότι εκπροσωπούν μια επιστήμη που αποτελεί τη βάση πολλών επιστημών και οι απόφοιτοι τους μπορούν να ακολουθήσουν και άλλους κλάδους (οικονομικά, Πληροφορική, ανάλυση δεδομένων) εκτός από τον καθηγητικό κλάδο.

  Τμήματα Μηχανικών: Οι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων Χανίων (2.650) και Κοζάνης (1.350), οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος Αγρινίου (3.475), Θεσσαλονίκης (7.400), Ξάνθης (6.750) και Χανίων (7.325) και οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών Ηρακλείου (7.425) δεν έχουν υποστεί αλλαγές που να δικαιολογούν τη χαμηλή ζήτηση τα τελευταία χρόνια αλλά δεν έχουν καταφέρει να ξεφύγουν από τις χαμηλές πτήσεις.

  3ο πεδίο-Επιστήμες Υγείας

  Στο πεδίο της Υγείας τα τμήματα που βρίσκονται κάτω από τη βάση δεν είναι τα αμιγώς επαγγέλματα υγείας  είναι τα τμήματα που προστέθηκαν ως κοινά από το 2ο πεδίο (Γεωπονικά, Δασολογίας, Αγροτικής Ανάπτυξης).

  Από την άλλη, τμήματα με σταθερά ευοίωνες προοπτικές, όπως τα Τεχνολογίας Τροφίμων (τα Περιφερειακά και όχι αυτά στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη) υπέστησαν μεγάλη μείωση μορίων, η οποία με την Ελάχιστη Βάσης Εισαγωγής διαφαίνεται να εξαλείφεται και να μην υπάρχει και τη φετινή χρονιά η ευκαιρία σε μαθητές με χαμηλές επιδόσεις να εκμεταλλευτούν την μειωμένη ζήτηση.

  4ο πεδίο-Πληροφορικής και Οικονομικών Σπουδών

  Το πεδίο αυτό είναι παραδοσιακά το πεδίο με τις μεγάλες αποκλίσεις στις επιδόσεις των μαθητών. Οι ίδιες αποκλίσεις στις βάσεις παρατηρούνται και σε τμήματα με τον ίδιο τίτλο. Αναλυτικά:

  Τα τμήματα Τουρισμού αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα με τον Πειραιά να βρίσκεται στα 15.055 μόρια ενώ το τμήμα Τουρισμού Κέρκυρας στα 7.160 και αυτό οφείλεται στο ειδικό μάθημα (ξένη γλώσσα), για την οποία πλέον φέτος δεν θα απαιτείται η βάση του 10.

  Ανάλογη περίπτωση αποτελούν τα τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με το ΟΠΑ να απαιτεί 17.900 για να εισαχθεί κάποιος, ενώ τα υπόλοιπα να βρίσκονται πολύ χαμηλότερα (Καβάλα-4.750, Κοζάνη-4.425), γεγονός που εξηγείται από το νεοσύστατο χαρακτήρα των τμημάτων που ιδρύθηκαν πρόσφατα.

  Το ίδιο ισχύει και με τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά, Χίος) και Λογιστικής Χρηματοοικονομικής (Καβάλα, Κοζάνη, Πρέβεζα) που προήλθαν από τη μετεξέλιξη των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια, όπως και με τα τμήματα Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα, Σπάρτη). Στις παραπάνω περιπτώσεις τα τμήματα που προυπήρχαν ως Πανεπιστήμια διατηρούν υψηλότερα μόρια. και διπλάσια. Χαρακτηριστική περίπτωση το Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΕΚΠΑ (14.275) ενώ το αντίστοιχο της Χίου (5.600).

  πηγή

 • Του Στράτου Στρατηγάκη 
  Μαθηματικού - Ερευνητή
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.www.stadiodromia.gr

  Πολλοί πιστεύουν ότι η βάση μιας σχολής εκφράζει την αξία της. Αν η σχολή έχει υψηλή βάση, τότε είναι καλή. Αν έχει χαμηλή βάση, είναι μέτρια. Έτσι, λοιπόν, προσπαθούν να πετύχουν στην πιο υψηλόβαθμη σχολή που τους επιτρέπουν τα μόρια που συγκέντρωσαν. Αυτό το πολύ μεγάλο λάθος έχει οδηγήσει πολλούς υποψηφίους σε λανθασμένες επιλογές σπουδών, σε απογοήτευση και τελικά εγκατάλειψη των σπουδών. Η αλήθεια είναι άλλη: η βάση μιας σχολής εκφράζει μόνο τη ζήτηση για σπουδές στη σχολή. Δεν έχει καμία σχέση με την αξία των σπουδών στη σχολή. Πρόκειται για δύο διαφορετικές έννοιες.

  Η ζήτηση για μία σχολή καθορίζεται από αρκετούς παράγοντες:

  1. Το αντικείμενο σπουδών και πόσο αυτό θεωρούν οι υποψήφιοι και οι γονείς τους ότι μπορεί να οδηγήσει σε ένα πτυχίο με αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Όσο περισσότερες ελπίδες εύρεσης εργασίας έχουν, τόσο αυξάνεται η ζήτηση.

  2. Την πόλη όπου βρίσκεται η σχολή. Όσο μεγαλύτερη είναι η πόλη, τόσο μεγαλύτερη ζήτηση θα έχει η σχολή.

  3. Το Πανεπιστήμιο και τη φήμη του. Όσο πιο γνωστό είναι το Πανεπιστήμιο από τη γνώμη των αποφοίτων του ή από τις διάφορες κατατάξεις που έχουν γίνει ευρύτερα γνωστές τα τελευταία χρόνια, τόσο περισσότερο το προτιμούν οι υποψήφιοι.

  Το αντικείμενο σπουδών δημιουργεί αυξομειώσεις στη ζήτηση ανάλογα με την περιρέουσα ατμόσφαιρα, που δημιουργείται από τις οικονομικές συνθήκες Στον πίνακα βλέπουμε τη ζήτηση για σπουδές στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Στη δεύτερη στήλη βλέπουμε τον αριθμό των υποψηφίων που δήλωσαν τη σχολή ως πρώτη επιλογή στο Μηχανογραφικό τους δελτίο και στην τελευταία στήλη τη βάση της σχολής.

  Παρατηρούμε ότι από το 2008 έως το 2010 ο αριθμός των υποψηφίων που δήλωσαν τη σχολή ως πρώτη επιλογή ήταν μεγαλύτερος των 1.000 και η βάση ήταν πάνω από 19.000 μόρια. Ήταν η εποχή πριν την οικονομική κρίση. Τα στεγαστικά δάνεια έπεφταν βροχή και οι οικοδομές ξεφύτρωναν παντού. Κοιτούσαν όλοι γύρω τους τον οικοδομικό οργασμό και δήλωναν μαζικά τους Πολιτικούς Μηχανικούς, θεωρώντας το πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού πολλά υποσχόμενο στην αγορά εργασίας. Έκαναν λάθος γιατί πίστευαν ότι αυτό που έβλεπαν γύρω τους θα συμβαίνει για πάντα.

  Μετά ήρθε η οικονομική κρίση. Ο κατασκευαστικός κλάδος κατέρρευσε και ο πολιτικός μηχανικός σταμάτησε να θεωρείται επάγγελμα με καλές προοπτικές στην αγορά εργασίας. Έτσι άρχισε να μειώνεται η ζήτηση για σπουδές πολιτικών μηχανικών με αποτέλεσμα από το 2011 ο αριθμός των υποψηφίων που δήλωναν ως πρώτη επιλογή τη σχολή να μειώνεται σταθερά, όπως βλέπουμε στον πίνακα, και να φθάνει στους μόλις 231 υποψηφίους το 2017 και τη βάση να κατρακυλά κάτω από τα 17.000 μόρια. Από το 2018 ο κατασκευαστικός τομέας αρχίζει να ανακάμπτει σιγά – σιγά. Οι πρώτες προτιμήσεις των υποψηφίων για το τμήμα αρχίζουν να αυξάνονται και από 231 φθάνουν τις 357 το 2020.

  Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι προτιμήσεις των υποψηφίων ακολουθούν πιστά την πορεία του κατασκευαστικού κλάδου. Αυτό είναι, φυσικά, λάθος διότι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές θα βγουν στην αγορά εργασίας σε, περίπου, 10 χρόνια. Τα πράγματα μπορεί να έχουν αλλάξει πολύ μέχρι τότε. Το λάθος και στις δύο περιπτώσεις και όταν δήλωναν μαζικά Πολιτικούς Μηχανικούς και όταν δεν δήλωναν είναι το ίδιο: Βλέπουμε το αύριο με τα μάτια του σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος είναι πιο ευμετάβλητος από κάθε άλλη περίοδο. Αυτό που ισχύει τώρα μπορεί να ανατραπεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Συνεπώς δεν αποτελεί ασφαλές κριτήριο επιλογής σπουδών η εκτίμηση για τις προοπτικές ενός τμήματος στην αγορά εργασίας.

  Το ασφαλέστερο κριτήριο είναι να μας αρέσουν οι σπουδές στο τμήμα που επιλέγουμε, τα μαθήματα που θα διαβάζουμε δηλαδή. Πρέπει, λοιπόν, να μελετήσουμε προσεκτικά τον Οδηγό Σπουδών του κάθε τμήματος και αν μας αρέσουν οι σπουδές στο τμήμα, τότε μπορούμε να το δηλώσουμε. Αν δεν μας αρέσουν οι σπουδές δεν πρέπει να το δηλώσουμε, όσες ελπίδες και αν υπάρχουν για καλές επαγγελματικές προοπτικές. Αν δεν μας αρέσουν οι σπουδές δεν θα γίνουμε καλοί φοιτητές, ούτε καλοί επαγγελματίες, με αποτέλεσμα όσες προοπτικές και αν έχει το επάγγελμα που θέλουμε να ακολουθήσουμε να μείνουμε άνεργοι. Αλλά ακόμη και αν βρούμε εργασία, θα είμαστε δυστυχισμένοι κάνοντας μια δουλειά που δεν μας αρέσει.

  Πολιτικοί Μηχανικοί Μετσόβιο Πολυτεχνείο

  Έτος

  Αριθμός Υποψηφίων που το επέλεξαν ως 1η προτίμηση

  Βάση σχολής

  2020

  357

  16.400

  2019

  292

  16.785

  2018

  290

  16.860

  2017

  231

  16.796

  2016

  241

  17.130

  2015

  275

  16.785

  2014

  401

  18.106

  2013

  465

  17.225

  2012

  719

  18.184

  2011

  844

  18.493

  2010

  1019

  19.241

  2009

  1095

  19.356

  2008

  1087

  19.090

  Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

  πηγή 

 • Στο παρά πέντε της ολοκλήρωσης της διαδικασίας συμπλήρωσης του μηχανογραφικού 2021, οι υποψήφιοι μπαίνουν στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της προσπάθειάς τους με την ανακοίνωση των βάσεων σε περίπου ένα μήνα.

  Οι επιδόσεις των υποψηφίων των Πανελληνίων, σε συνδυασμό με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) που καθιερώθηκε για πρώτη φορά φέτος, δείχνουν πως θα έχουμε άνοδο των βάσεων σε δημοφιλείς σχολές σε όλα τα επιστημονικά πεδία, ενώ πιθανές αυξομειώσεις θα καταγραφούν μόνο στα τμήματα και τις σχολές που κινούνται σε μεσαία και χαμηλά επίπεδα στο 1ο και στο 4ο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή των Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Νομικών Σπουδών, καθώς και Οικονομίας και Πληροφορικής.

  Παράλληλα, χιλιάδες υποψήφιοι θα μείνουν εκτός ΑΕΙ. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, από το σύνολο των 90.851 υποψηφίων που διεκδικούν 77.415 θέσεις, υπολογίζεται ότι θα μείνουν εκτός ΑΕΙ, λόγω πολύ χαμηλών επιδόσεων, 9.400 άτομα.

  Και παρότι ο συγκεκριμένος αριθμός αποτυπώνει θεωρητικά την εφαρμογή της ΕΒΕ, στην πράξη, ο τελικός αριθμός των υποψηφίων που θα μείνουν εκτός μπορεί να φτάσει τους 20.000 – 25.000.

  Και αυτό, επειδή η ΕΒΕ λειτουργεί ως «κόφτης» εισακτέων, με αποτέλεσμα να μην καλυφθεί το σύνολο των θέσεων.

  Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς-αναλυτές, από τη δημοσιοποίηση της κλιμάκωσης των μορίων των υποψηφίων προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

  Στο 1ο επιστημονικό πεδίο, η κατώτατη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής υπολογίζεται στο 8,94, ως μέσος όρος επίδοσης των τεσσάρων πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, και οι υποψήφιοι που έχουν γράψει κάτω από 9.000 μόρια είναι 8.526, δηλαδή το 37,8% του συνόλου του συγκεκριμένου πεδίου.

  Στο 2ο επιστημονικό πεδίο, η κατώτατη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής υπολογίζεται στο 9,58 και οι υποψήφιοι που έχουν γράψει κάτω από 9.000 μόρια είναι 4.200, δηλαδή το 28,63% του συνόλου.

  Στο 3ο επιστημονικό πεδίο, η κατώτατη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής υπολογίζεται στο 9,70 και οι υποψήφιοι που έχουν γράψει κάτω από 9.000 μόρια είναι 3.705, δηλαδή το 29% του συνόλου.

  Στο 4ο επιστημονικό πεδίο, η κατώτατη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής υπολογίζεται στο 8,27 και οι υποψήφιοι που έχουν γράψει κάτω από 8.000 μόρια είναι 9.043, δηλαδή το 37,1% του συνόλου του εν λόγω πεδίου. 

  1ο επιστημονικό πεδίο – Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

  Άνοδος στις δημοφιλείς σχολές και τμήματα αναμένεται στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο, καθώς είναι αυξημένος ο αριθμός των αριστούχων και φέτος.

  Νομικές και Ψυχολογίες θα ανεβάσουν τη βάση εισαγωγής τους σε σχέση με πέρσι, ενώ το ίδιο προβλέπεται και για όλα τα τμήματα που μέχρι πέρσι κινούνταν στα 16.000 μόρια.

  Κάτω από αυτό το όριο αναμένεται να υπάρξουν αυξομειώσεις, όχι θεαματικές, ενώ δεδομένη είναι η άνοδος των βάσεων σε τμήματα που μέχρι πέρσι κινούνταν στα 7.000 με 8.000 μόρια.

  Παρά τη δεδομένη άνοδο της βάσης τους, λόγω του νέου ορίου που θέτει από φέτος η ΕΒΕ, πολλές σχολές θα ανοίξουν με «κενά» στο συνολικό αριθμό εισακτέων, καθώς δεν θα πετύχουν όλοι όσοι τις διεκδικούν την επίδοση που ορίζει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

  2ο επιστημονικό πεδίο – Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

  Άνοδος αναμένεται σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς-αναλυτές στο σύνολο των σχολών τού συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου.

  Οι αριστούχοι έχουν αυξηθεί, ενώ αντίστοιχα η εφαρμογή της ΕΒΕ θα οδηγήσει προς τα πάνω, ακόμα και κατά 5.000 με 6.000 μόρια, τη βάση εισαγωγής σε πολλές σχολές και τμήματα που πέρσι κινούνταν γύρω στα 3.000 μόρια.

  Πολυτεχνικές σχολές και Φυσικομαθηματικές αναμένεται να δουν άνοδο, όχι μόνο στα κεντρικά Ιδρύματα, αλλά και στα περιφερειακά. 

  3ο επιστημονικό πεδίο – Επιστημών Υγείας

  Οι Ιατρικές, που πέρσι υπέστησαν σημαντικές απώλειες, φέτος αναμένεται να έχουν άνοδο. Αντίστοιχα και οι υπόλοιπες υψηλόβαθμες σχολές, όπως Βιολογία, Φαρμακευτική, αναμένεται να παρουσιάσουν άνοδο.

  Και σε αυτή την περίπτωση, η άνοδος των βάσεων υπολογίζεται – σύμφωνα με τους εκτιμητές – ότι θα είναι καθολική σε όλες τις σχολές.

  Ο ανταγωνισμός για μία θέση σε δημοφιλείς επιλογές, όπως οι Ιατρικές και τα Παραϊατρικά, θα είναι υψηλός, ενώ με χαμηλό αριθμό πρωτοετών θα ξεκινήσουν το νέο ακαδημαϊκό έτος κάποιες από τις γεωπονικές σχολές, που πέρσι κατέγραψαν πολύ χαμηλές επιδόσεις στις βάσεις εισαγωγής.

  4ο επιστημονικό πεδίο – Οικονομίας και Πληροφορικής

  Άνοδος στις δημοφιλείς σχολές και σε όσες κινήθηκαν πέρσι από 16.000 μόρια και άνω αναμένεται στις οικονομικές σχολές κυρίως.

  Αυξομειώσεις εκτιμάται ότι θα καταγραφούν σε όσες κινούνται σε μεσαίες βαθμολογίες.

  Και εδώ, οι χαμηλόβαθμες σχολές, κυρίως αυτές που έχουν αντικείμενο τη Στατιστική, τα Μαθηματικά, τη Λογιστική και τη Διοίκηση και οι οποίες μέχρι πέρσι κινούνταν μεταξύ 4.000 και 6.000 μορίων, φέτος θα δουν άνοδο ακόμα και 4.000 μορίων, χωρίς όμως να καλυφθεί το σύνολο των εισακτέων τους.


  πηγή

 • Οι Βάσεις 2019 θα ανακοινωθούν όπως κάθε χρονιά στα τέλη Αυγούστου και θα καθορίζουν τα μόρια εισαγωγής σε όλες τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  Ειδικότερα, αναμένεται να ανακοινωθούν την εβδομάδα από 26 έως 30 Αυγούστου και θα αναρτηθούν στην ειδική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας και συγκεκριμένα στην διεύθυνση Results.it.minedu.gov.gr όπου είχαν αναρτηθεί και οι βαθμολογίες των Πανελληνίων 2019.

  Οι εκτιμήσεις σε κάθε πεδίο

  1ο επιστηµονικό πεδίο Ανθρωπιστικών Σπουδών: Η πτώση των βάσεων θα είναι µικρή και όχι σε όλες τις σχολές. Πάντως και οι περιζήτητες σχολές της Νοµικής και της Ψυχολογίαςθα έχουν πτώση των µορίων, ακόµη και αν αυτή είναι οριακή. Επίσης, ένα γεγονός που θα συµβάλει στην πτώση των βάσεων είναι ότι στο 1ο πεδίο είχαµε φέτος περίπου 3.000 υποψήφιους λιγότερους από πέρυσι. Οι µαθητές έγραψαν χειρότερα στα Λατινικά και τα Αρχαία, αλλά έγραψαν καλύτερα στην Ιστορία. Το γεγονός ότι φέτος οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι σηµαίνει ότι κυρίως στις χαµηλόβαθµες σχολές θα εισαχθούν περισσότερα άτοµα.

  2ο επιστηµονικό πεδίο Θετικών Επιστηµών: Αναµένεται καθολική πτώση των βάσεων λόγω των χαµηλών επιδόσεων σε Χηµεία και Φυσική, η οποία θα είναι µεγαλύτερη στα τµήµατα των περιφερειακών πανεπιστηµίων και µικρότερη στα κεντρικά ιδρύµατα. Οι κακοί βαθµοί στη Χηµεία θα οδηγήσουν τις βάσεις σε καθοδική πορεία και είναι ενδεικτικό ότι µόνο 420 υποψήφιοι έγραψαν πάνω από 19, όταν πέρυσι έγραψαν 3.420! Πάντως, και στις Πολυτεχνικές Σχολές θα έχουµε πτώση των βάσεων, αλλά σίγουρα δεν θα είναι µεγάλη. Σε αυτό το πεδίο έχουµε και πολλά νέα τµήµατα τα οποία, όπως δείχνουν τα πράγµατα, θα δεχθούν φοιτητές µε βαθµούς κάτω της βάσης. Η πτώση των βάσεων σε κάποια τµήµατα θα φτάσει ακόµη και τα 300 µόρια.

  3ο επιστηµονικό πεδίο Επιστηµών Υγείας: Η πτώση των βάσεων θα είναι µικρή σε όλα τα τµήµατα. Στις Ιατρικές Σχολές επίσης θα έχουµε κάθοδο µορίων, κυρίως στις Σχολές της περιφέρειας, αλλά σίγουρα δεν θα είναι τόσο µεγάλη όσο φαινόταν αρχικά. Αυτό οφείλεται στις καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων στο µάθηµα της Βιολογίας Προσανατολισµού, καθώς πάνω από 18 έγραψε το 11,46% των υποψηφίων (8,28% πέρυσι) και 16,68% πάνω από 19 (7,10% πέρυσι).

  4ο επιστηµονικό πεδίο Επιστηµών Οικονοµίας και Πληροφορικής: Οι επιδόσεις των υποψηφίων δεν έχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε πέρυσι, αλλά η σηµαντική αύξηση στον αριθµό των εισακτέων αναµένεται να οδηγήσει καθοδικά τις βάσεις. Οι υποψήφιοι έγραψαν χειρότερα στις Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας, αλλά καλύτερα στην Πληροφορική και στα Μαθηµατικά. Αυτό σηµαίνει ότι βαθµολογικά οι υποψήφιοι βρίσκονται περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση µε τα περσινά. Οι εκπαιδευτικοί εκτιµούν ότι η πτώση των βάσεων µπορεί να φτάσει έως και τα 450 µόρια κατά µέσο όρο.

 • Του Στράτου Στρατηγάκη 
  Μαθηματικού - Ερευνητή

  Κάθε χρόνο ανακοινώνουμε τις εκτιμήσεις μας για τις βάσεις με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Μηχανογραφικών. Επαναλαμβάνουμε πολλές φορές να μην κοιτάζουν οι υποψήφιοι ούτε τις εκτιμήσεις μας για τη διαμόρφωση των βάσεων, ούτε τις περσινές βάσεις όταν συμπληρώνουν το Μηχανογραφικό τους.

  Για να μη παρασυρθεί, όμως, κανείς κάθε χρόνο ανακοινώνουμε τις εκτιμήσεις μας με τη λήξη της προθεσμίας για τα Μηχανογραφικά.

  Η εκτίμηση για τη διαμόρφωση των βάσεων είναι φέτος δυσκολότερη από κάθε άλλη φορά. Ας αρχίσουμε από τα εύκολα. Ο αριθμός των εισακτέων είναι ίδιος με πέρυσι, αλλά οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από πέρυσι. Στον πίνακα βλέπουμε τη μείωση του αριθμού των υποψηφίων σε όλα τα Πεδία.

  Ο πρώτος αριθμός στη στήλη υποψηφίων του 2020 δείχνει τον αριθμό των υποψηφίων με το νέο σύστημα και ο δεύτερος με το παλαιό. Στο 1ο  Πεδίο έχουμε 1.000 λιγότερους υποψηφίους, στο 2ο Πεδίο έχουμε περίπου 2000 λιγότερους υποψηφίους, στο 3ο περίπου 500 λιγότερους και στο 4ο 250 λιγότερους. Η μείωση του αριθμού των υποψηφίων επηρεάζει τις βάσεις καθοδικά.

  Αριθμός Υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων

   

  Υποψήφιοι 2020

  Υποψήφιοι 2021

  1ο Πεδίο

  21.597+2243=23.840

  22.556

  2ο Πεδίο

  15.187+1429=16.616

  14.670

  3ο Πεδίο

  10.989+2233=13.222

  12.777

  4ο Πεδίο

  23.386+1225=24.611

  24376

  Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

   

  Η καθιέρωση της ΕΒΕ φέρνει μεγάλες αναταράξεις για τις σχολές από τα 14.000 μόρια και κάτω, που είναι αδύνατο να προβλεφθούν. Ένα τμήμα που είχε χαμηλή βάση το Γεωλογίας Πάτρας με βάση πέρυσι 5950 μόρια, φέτος όρισε συντελεστή ΕΒΕ 0,85, που έδωσε ΕΒΕ 10,18. Επειδή η ΕΒΕ υπολογίζεται χωρίς συντελεστές βαρύτητας, αντίθετα με τα μόρια, η βάση του τμήματος αναμένεται να μην πέσει κάτω από τα 9800 μόρια. Οι υποψήφιοι που βρίσκονται πιο χαμηλά θα δηλώσουν άλλα τμήματα, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο επιλογής των τμημάτων και καθιστώντας κάθε πρόβλεψη εξαιρετικά δύσκολη.

  Τα τμήματα που απαιτούν την εξέταση σε ειδικό μάθημα, όπως οι Αρχιτεκτονικές Σχολές καθιστούν πολύ δύσκολη την εκτίμηση της βάσης, διότι η ΕΒΕ των σχεδίων ανάγκασε την πλειοψηφία των υποψηφίων να μπορεί να δηλώσει μόνο τα τμήματα των Ιωαννίνων και των Χανίων, που σημαίνει ότι είναι άγνωστο που θα κυμανθεί η βάση τους.

  Η μελέτη που κάναμε στηρίζεται στους δύο από τους τρεις παράγοντες που διαμορφώνουν τις βάσεις: Τις προσφερόμενες θέσεις στα ΑΕΙ και τις επιδόσεις των υποψηφίων. Ο τρίτος παράγων ο τρόπος που δήλωσαν οι υποψήφιοι τις σχολές μας είναι πάντα άγνωστος και είναι υπεύθυνος για τις εκπλήξεις που δημιουργούν οι βάσεις και ειδικά φέτος αναμένουμε να αλλάξει ο τρόπος δήλωσης των τμημάτων με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν απρόβλεπτες και μη μετρήσιμες καταστάσεις.

  1ο Πεδίο

  Η μείωση του αριθμού των υποψηφίων σε συνδυασμό με τις ελαφρά καλύτερες επιδόσεις αναμένουμε να φέρει μικρή άνοδο στις βάσεις των υψηλόβαθμων σχολών και μείωση στη βαθμολογική κλίμακα από 17.000 μόρια και κάτω. Η μείωση αυτή θα φτάσει μέχρι τα 700 μόρια στις χαμηλόβαθμες σχολές. Η μικρότερη ΕΒΕ του πεδίου 8,94 αναμένεται να διαμορφώσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής περί τα 8.550 μόρια.

  2ο Πεδίο

  Η άνοδος των βάσεων θα είναι σημαντική στη βαθμολογική κλίμακα από τις υψηλόβαθμες σχολές μέχρι τα 13.000 μόρια. Η άνοδος μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 700 μόρια. Από κει και κάτω θα έχουμε μείωση των βάσεων λόγω της έλλειψης υποψηφίων που θα φτάσει και τα 1000 μόρια. Η μικρότερη ΕΒΕ του πεδίου 8,27 αναμένεται να διαμορφώσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής περί τα 9.200 μόρια.

  3ο Πεδίο

  Η άνοδος των βάσεων θα είναι μεγάλη και σε όλη τη βαθμολογική κλίμακα. Από 400 έως 1.500 μόρια αναμένουμε να αυξηθούν οι βάσεις στα τμήματα του πεδίου. Οι υποψήφιοι έγραψαν καλύτερα στη Χημεία και στη Βιολογία και στη Γλώσσα, γι’ αυτό η άνοδος θα είναι τόσο μεγάλη. . Η μικρότερη ΕΒΕ του πεδίου 9,69 αναμένεται να διαμορφώσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής περί τα 9.300 μόρια.

  4ο Πεδίο

  Οι καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων στα μαθήματα του πεδίου και η ελάχιστη μείωση του αριθμού των υποψηφίων σε σχέση με πέρυσι ωθούν τις βάσεις του πεδίου προς τα πάνω. Η άνοδος θα είναι σε όλη τη βαθμολογική κλίμακα και μπορεί να φτάσει και τα 550 μόρια. Η μικρότερη ΕΒΕ του πεδίου 8,27 αναμένεται να διαμορφώσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής περί τα 7800 μόρια, που θα είναι και η χαμηλότερη βάση των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων.

  Η ΕΒΕ στις σχολές που ανήκουν σε περισσότερα από ένα πεδία διαμορφώνεται από το μικρότερο μέσο όρο, συνεπώς η μικρότερη ΕΒΕ στις κοινές σχολές είναι το 8,27 για τις σχολές που εντάσσονται και στο 4ο Πεδίο.

  πηγή

 • Υπογράφηκαν από την υπουργό Παιδείας  οι αποφάσεις που καθορίζουν τον   αριθμός εισακτέων  ανά τμήμα στα ΑΕΙ και τους  Συντελεστές Ελάχιστης  Βάσης Εισαγωγής τμημάτων ΑΕΙ. Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ανέρχεται σε 77.415.

  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ

 • Τους πίνακες με τις βάσεις εισαγωγής για το 2021 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, λίγο μετά την ανακοίνωση της έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας για την ενημέρωση των υποψηφίων σχετικά με το αν και σε ποιο πανεπιστημιακό τμήματα κατάφεραν να εισαχθούν.

  Συνολικά 92.090 υποψήφιοι (75.435 των Γενικών και 16.655 των Επαγγελματικών Λυκείων) μετείχαν φέτος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για τις συνολικά 77.415 θέσεις εισακτέων που θα διατεθούν στα πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

  Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, σε σχέση με το 2020 εισήχθησαν σε ΑΕΙ 13.780 λιγότεροι υποψήφιοι (35.148 – 21.368).

  «Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) δεν επηρεάζει τους υποψηφίους που συγκέντρωσαν υψηλές βαθμολογίες και εισέρχονται στη Σχολή/Τμήμα της επιλογής τους. Αλλά με επιδόσεις χαμηλότερες από 7 στα 20 για τα ΓΕΛ και 5,5 στα 20 για τα ΕΠΑΛ, ένας υποψήφιος δεν εισάγεται πλέον στα πανεπιστήμια», αναφέρει το υπουργείο.

  Δείτε αναλυτικά τους πίνακες:

  Οι βάσεις εισαγωγής για τους υποψήφιους των Γενικών Ημερήσιων Λυκείων

  Τα αποτελέσματα αφορούν τα Πανεπιστήμια, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, την ΑΣΠΑΙΤΕ, την ΑΣΤΕ, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και τις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

  Οι βάσεις εισαγωγής για τους υποψήφιους των ΓΕΛ Εσπερινών

  Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής θα ανακοινωθούν κατά τις προσεχείς ημέρες με νεότερο Δελτίο Τύπου και αναλυτική εγκύκλιο.

  Οι βάσεις εισαγωγής για τους υποψηφίους από τα ΕΠΑΛ Ημερήσια

  Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Λιμενικού Σώματος, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις Σχολές.

  Οι βάσεις των υποψηφίων για τα ΕΠΑΛ Εσπερινά

  Επίσης ανακοινώθηκαν οι βάσεις για αποφοίτους, χωρίς νέα εξέταση το 2021, αλλά με παλαιότερη συμμετοχή το 2019 ή το 2020

  Οι βάσεις για τους υποψηφίους από ημερήσια ΓΕΛ με συμμετοχή το 2019 Οι βάσεις για τους υποψηφίους από ημερήσια ΓΕΛ με συμμετοχή το 2020

  Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα

  Υπενθυμίζεται ότι φέτος ισχύει και μια μεγάλη αλλαγή στην ανακοίνωση των βάσεων, καθώς υποψήφιοι μπορούν να λάβουν τα αποτελέσματα με μήνυμα στο κινητό.

  Αναλυτικά οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα μέσω της εφαρμογής του results.it.minedu.gov.gr.

  Αναλυτικά:

  Οι υποψήφιοι μπαίνοντας στην διεύθυνση http://results.it.minedu.gov.gr και αφού πληκτρολογήσουν:

  Τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο - Μητρώνυμο).

  Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν οι υποψήφιοι να δουν το τμήμα ή τη σχολή εισαγωγής τους.

  baseis-2021-result.jpg
  Η φόρμα που πρέπει να συμπληρώσετε

  Όσοι μαθητές δήλωσαν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου θα λάβουν σχετικό SMS, μέσω του οποίου θα τους γνωστοποιείται η σχολή ή το τμήμα εισαγωγής τους.

  Αποτελέσματα για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ

  Αποτελέσματα για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ

  Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας:

  α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και

  β) τον προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

  Ταυτόχρονα, θα υπάρχει στην ίδια ιστοσελίδα σύνδεσμος με μια λίστα με τους επιτυχόντες, η οποία περιέχει μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

  πηγή

 • Την Παρασκευή έλαβε τέλος η αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των φετινών Πανελλαδικών εξετάσεων. Στο παρόν άρθρο θα σχολιάσουμε πώς κινήθηκαν οι βάσεις των τμημάτων και ποιες διαφορές που παρατηρούμε σε σχέση με την περσινή χρονιά.

  Συνολικά εισάγονται 56942 νέοι φοιτητές στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 13780 λιγότεροι από πέρσι. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ενώ το 2020 υπήρξε υποψήφιος που εισήχθη με 625 μόρια φέτος η χαμηλότερη βάση διαμορφώθηκε στα 7141 . Είναι εντυπωσιακό πως φέτος αρκετά τμήματα δεν θα έχουν πολλούς ή καθόλου εισακτέους. Πιο εντυπωσιακό η Σχολή αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Ξάνθης στην οποία δεν θα εισαχθεί ούτε ένας υποψήφιος. Εξίσου εντυπωσιακή αύξηση της βάσης εισαγωγής 1.725% σε σχέση με το 2020 στο τμήμα Δασολογίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος στο Καρπενήσι από τα 625 μόρια που απαιτούνταν πέρσι φέτος η βάση εισαγωγής διαμορφώθηκε στα 11.406

  Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά τι παρατηρούμε σε κάθε επιστημονικό πεδίο ξεχωριστά.

  1ο Επιστημονικό πεδίο:

  Τα περισσότερα τμήματα του πρώτου επιστημονικού πεδίου εμφάνισαν άνοδο. Χαμηλότερη βάση διαμορφώθηκε στο τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών σπουδών στο Ρέθυμνο στα 8.168 μόρια ενώ η ψηλότερη στα 18.427 μόρια στο τμήμα Αγγλικής γλώσσας και Φιλολογίας της Θεσσαλονίκης. Πέρσι η χαμηλότερη βάση του πρώτου ΕΠΕ είχε διαμορφωθεί στα 4.400 μόρια στο τμήμα Ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας της Αθήνας, το οποίο και εμφάνισε φέτος τη μεγαλύτερη άνοδο με τη βάση του να διαμορφώνεται στα 10.665 βόρεια σε σχέση με τα 4.400 του 2020 .Από τα τρία τμήματα της Νομικής μόνο αυτό της Αθήνας εμφάνισε άνοδο συγκεκριμένα 107 μορίων και η βάση του διαμορφώθηκε στα 18.157 μόρια . Και τα έξι τμήματα ψυχολογίας παρουσίασαν άνοδο με τη μεγαλύτερη να την εμφανίζει το τμήμα της ψυχολογίας του ΕΚΠΑ 132 μόρια με τη βάση να διαμορφώνεται στα 18.007 μόρια. Τα παιδαγωγικά τμήματα παρουσίασαν και αυτά όλα άνοδο με μεγαλύτερη άνοδο τα 835 μόρια του τμήματος της Αλεξανδρούπολης του οποίου η βάση διαμορφώθηκε στα 12635

  2ο Επιστημονικό πεδίο:

  Η συντριπτική πλειοψηφία των τμημάτων του Δεύτερου επιστημονικού πεδίου παρουσίασε άνοδο σε σχέση με τις βάσεις του 2020. Tην υψηλότερη βάση εισαγωγής παρουσιάζει το τμήμα Aρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου πολυτεχνείου στα 19929 μόρια. Όπως είπαμε και στην αρχή του άρθρου το 100% των θέσεων της αρχιτεκτονικής Ξάνθης έμεινε κενό, σημαντικό ρόλο βέβαια έπαιξε το γεγονός ότι το τμήμα είχε επιλέξει συντελεστή ΕΒΕ τμήματος και ειδικού μαθήματος 1,10. Επίσης εντυπωσιακό είναι ότι το 61,46% των θέσεων της Αρχιτεκτονικής Πάτρας έμεινε κενό καθώς από τις 96 θέσεις καλύφθηκαν μόλις οι 37. Τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών παρουσίασαν όλα άνοδο με το τμήμα της Αθήνας να διαμορφώνει τη φάση του στα 18.487 μόρια, άνοδος 512 μορίων σε σχέση με πέρυσι. Στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Κοζάνης το 40% των θέσεων έμεινε κενό. Το τμήμα είχε θέσει συντελεστή ΕΒΕ 1.20 , δηλαδή τον μέγιστο δυνατό. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στο τμήμα Μαθηματικών Καστοριάς το 95,83% των θέσεων του μένει κενό μιας και το τμήμα είχε μόλις 6 επιτυχόντες. όπως επίσης και στο μαθηματικό στη Σάμο το 98% των θέσεων έμειναν κενές με μόλις 6 επιτυχόντες και σε αυτό το τμήμα.

  3ο Επιστημονικό πεδίο:

  Εδώ έχουμε άνοδο και στις 7 ιατρικές σχολές με υψηλότερη βάση αυτή της Ιατρικής Αθήνας στα 18826 μόρια και χαμηλότερη της Αλεξανδρούπολης στα 18.159 μόρια. Στη νοσηλευτική στο Διδυμότειχο υπήρξε μόνο 1 επιτυχόν με το 99% των θέσεων να μένουν κενές. Τα τμήματα Χημείας και Βιολογίας παρουσίασαν όλα άνοδο περίπου 1000 με 1500 μόρια.

  4ο Επιστημονικό πεδίο

  Τα περισσότερα τμήματα του τέταρτου επιστημονικού πεδίου εμφάνισαν άνοδο. Το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εμφάνισε την υψηλότερη βάση με 18.422 μόρια, άνοδο 522 μόρια από πέρυσι. Επίσης το τμήμα Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσιάζει αύξηση 617 μορίων με τη βάση του να διαμορφώνεται στα 15.617 μόρια. Τέλος ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι 13 από τα 18 τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν κενές θέσεις , ενώ 2 από αυτά εμφανίζουν πάνω από 70% κενές. Επιπλέον 10 από τα 26 τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εμφανίζουν κενές θέσεις με τη γραφιστική να εμφανίζει 72,22 % κενές θέσεις με μόλις 30 εισακτέους.

  Σας ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία

 • Του Στράτου Στρατηγάκη 
  Μαθηματικού - Ερευνητή
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  www.stadiodromia.gr

  Όσο πλησιάζουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις τόσο το άγχος των υποψηφίων μεγαλώνει. Η αγωνία αν θα καταφέρουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των Εξετάσεων, αν θα καταφέρουν να πιάσουν το στόχο τους, τους κυριεύει. Είναι γνωστές οι ιδιαιτερότητες των φετινών Πανελλαδικών: τα παιδιά δεν έχουν ξαναδώσει εξετάσεις, η ύλη είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρονιά, τα κενά της πανδημίας είναι μεγάλα, τα σχολεία πέρυσι ήταν κλειστά και είχαμε τηλεκπαίδευση, ενώ φέτος τα σχολεία ήταν ανοικτά και τα παράθυρα επίσης, αρκετοί καθηγητές και μαθητές προσβλήθηκαν από τον ιό και άλλα πολλά προβλήματα συνοδεύουν τους μαθητές. Όλα αυτά προστίθενται στην αγωνία που έχουν, έτσι κι αλλιώς, κάθε χρόνο οι υποψήφιοι, με αποτέλεσμα η κατάσταση φέτος να είναι πολύ πιο δύσκολη.

  Υπάρχει, όμως, ελπίδα ακόμη και για τους υποψηφίους που δεν έχουν προετοιμαστεί όπως θα ήθελαν με συνέπεια να μη γράψουν πολύ καλά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Αρκεί να μην τα παρατήσουν στην τελική ευθεία και να ξεπεράσουν το όριο της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για σπουδές ακόμη και για τους υποψηφίους που συγκεντρώνουν λιγότερα από 10.000 μόρια. Το έτος 2021 138 τμήματα είχαν βάση μικρότερη από 10.000 μόρια και 30 τμήματα είχαν βάση μικρότερη από 10.000 συνεχώς και τα 5 τελευταία χρόνια. Πρόκειται για τμήματα χαμηλής ζήτησης, αλλά όχι αναγκαστικά χαμηλής αξίας. Εδώ βρίσκονται οι ευκαιρίες για όσους υποψηφίους δεν γράψουν τόσο καλά όσο θα ήθελαν.

  Η χαμηλή ζήτηση καθορίζεται, κυρίως, από την απόσταση της έδρας του τμήματος από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Έτσι Πανεπιστήμια όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που είναι ένα από τα καλά μας Πανεπιστήμια, είδε τα 17 από τα 18 του τμήματα να έχουν βάση μικρότερη από 10.000 μόρια. Μόνο το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης είχε βάση μεγαλύτερη από 10.000 μόρια. Ιδού, λοιπόν, η ευκαιρία για όσους δεν συγκεντρώσουν αρκετά μόρια. Μπορούν να σπουδάσουν σε ένα εξαιρετικό Πανεπιστήμιο με το αντίτιμο της μεγάλης απόστασης από την ηπειρωτική χώρα.

  Αντίστοιχα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μόνο τα 8 τμήματα από τα 21 του Ιδρύματος είχαν βάση μεγαλύτερη από 10.000 μόρια. Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης τα 12 από τα 20 τμήματα είχαν βάση μεγαλύτερη από 10.000 μόρια. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είχαμε 4 τμήματα με βάση μικρότερη των 10.000 μορίων.

  Τα αντικείμενα σπουδών των τμημάτων καλύπτουν σχεδόν όλες τις επιστήμες. Δεν θα βρούμε, προφανώς, Ιατρικές, Νομικές, Ψυχολογίες, Στρατιωτικές Σχολές και τις περισσότερες Πολυτεχνικές Σχολές. Θα βρούμε, όμως, στον κατάλογο των χαμηλόβαθμων σχολών τμήματα για τους υποψηφίους του 1ου Πεδίου Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνιολογίας, Θεατρικών Σπουδών, Θεολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας και άλλες. Συνεπώς υπάρχουν επιλογές για τους υποψηφίους του 1ου Πεδίου.

  Οι υποψήφιοι του 2ου Πεδίου μπορούν να δηλώσουν τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Γεωλογίας, Πληροφορικής, Ψηφιακών Συστημάτων, Περιβάλλοντος, Δασολογίας, Γεωγραφίας, Γεωπονίας και άλλα. Εδώ υπάρχουν και οι σχολές Μηχανικών, που προέκυψαν από την αναβάθμιση των τμημάτων των πρώην ΤΕΙ. Τα τμήματα αυτά δεν είναι ισότιμα με τα συνονόματά τους τμήματα των Πολυτεχνείων. Η έλλειψη επαγγελματικών δικαιωμάτων μειώνει τη ζήτηση για σπουδές σ’ αυτά τα τμήματα. Πρόκειται για μία εκκρεμότητα που θα έπρεπε να έχει λυθεί. Από το 2019 που λειτούργησαν με τη μορφή σχολών Μηχανικών και πενταετείς σπουδές δεν έχει γίνει ακόμη τίποτα. Είναι προφανές ότι η επιλογή αυτών των τμημάτων εμπεριέχει την αβεβαιότητα για το μέλλον τους, αλλά αν κάποιος δε συγκεντρώνει αρκετά μόρια, αποτελούν μία επιλογή.

  Στο 3ο Πεδίο υπάρχουν τμήματα Νοσηλευτικής, Διατροφής και Διαιτολογίας, καθώς και τα τμήματα Γεωπονίας, Δασολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων, που είναι κοινά με το 2ο Πεδίο.

  Στο 4ο Πεδίο υπάρχουν πολλές επιλογές, διότι οι επιδόσεις των υποψηφίων είναι χαμηλότερες από τα άλλα Πεδία, ας όψονται τα Μαθηματικά που αποτελούν το αγκάθι του Πεδίου. Έτσι υπάρχουν τμήματα Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τουρισμού σε διάφορες πόλεις. Συνολικά υπάρχουν 62 τμήματα που είχαν βάση μικρότερη από 10.000 μόρια το 2021 και 21 τμήματα που είχαν βάση μικρότερη από 10.000 μόρια και τα τελευταία 5 χρόνια.

  Άγνωστο είναι το μέλλον κάποιων τμημάτων που μπορεί να υπάρξουν θύματα των συγχωνεύσεων που έχει εξαγγείλει το Υπουργείο Παιδείας. Τα Πανεπιστήμια, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν την κατάργηση ή τη συγχώνευση των Τμημάτων τους, οπότε οι αποφάσεις θα παρθούν από το Υπουργείο Παιδείας. Συνήθως σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων ή καταργήσεων τμημάτων λαμβάνεται πρόνοια για τους ήδη φοιτούντες με τη μετακίνησή τους σε αντίστοιχα τμήματα άλλων πόλεων ή τη λειτουργία των τμημάτων μέχρι την αποφοίτηση των φοιτητών τους.

  Οι επιλογές είναι, λοιπόν, αρκετές και για όσους υποψηφίους δεν γράψουν πολύ καλά στις εξετάσεις, υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι θα περάσουν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Στον πίνακα βλέπουμε τα 30 τμήματα που είχαν βάση μικρότερη των 10.000 μορίων και τα πέντε τελευταία χρόνια.

  30 Τμήματα με βάση μικρότερη των 10.000 μορίων και τα 5 τελευταία χρόνια

  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ

  ΙΔΡΥΜΑ

  ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ

  ΒΑΣΗ 2021

  ΒΑΣΗ 2020

  ΒΑΣΗ 2019

  ΒΑΣΗ 2018

  ΒΑΣΗ 2017

  Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)

  Παν. Αιγαίου

  2&4

  7686

  3950

  5450

  7721

  7157

  Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς)

  Διεθνές Παν. Ελλάδας

  2&4

  7366

  3975

  5305

  5767

  5917

  Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)

  Γεωπονικό Παν.

  4

  7719

  5600

  5437

  7702

  7645

  Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)

  Παν. Θεσσαλίας

  4

  7969

  8100

  7120

  8478

  8521

  Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο)

  Ελληνικό Μεσογειακό Παν.

  4

  8608

  7650

  7027

  7093

  7832

  Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη)

  Διεθνές Παν. Ελλάδας

  2&4

  7493

  5575

  5217

  6412

  6473

  Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)

  Ελληνικό Μεσογειακό Παν.

  2&4

  8750

  6375

  6949

  7123

  7964

  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)

  Ελληνικό Μεσογειακό Παν.

  4

  7566

  6975

  6257

  8209

  8526

  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)

  Διεθνές Παν. Ελλάδας

  4

  7414

  5800

  5725

  6811

  7395

  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)

  Παν. Πελ/νήσου

  4

  7540

  7875

  6473

  8203

  8310

  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)

  Παν. Δυτ. Μακεδ.

  4

  7607

  4975

  5050

  5969

  6713

  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)

  Παν. Θεσσαλίας

  4

  7993

  8300

  7142

  8611

  9071

  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)

  Παν. Ιωαννίνων

  4

  7558

  5075

  5004

  6134

  6829

  Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος)

  Παν. Αιγαίου

  2&4

  9866

  6975

  7342

  9384

  9963

  Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο)

  Ελληνικό Μεσογειακό Παν.

  2&4

  7498

  4200

  5182

  5751

  5178

  Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη)

  Παν. Πελ/νήσου

  4

  7554

  6025

  5918

  9173

  9431

  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

  Παν. Δυτ. Μακεδ.

  4

  7401

  4875

  5534

  5460

  5830

  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)

  Διεθνές Παν. Ελλάδας

  4

  7365

  7700

  7170

  7262

  7631

  Πληροφορικής (Καστοριά)

  Παν. Δυτ. Μακεδ.

  2&4

  8555

  7825

  8233

  7349

  8513

  Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα)

  Παν. Ιωαννίνων

  2&4

  8275

  6950

  7739

  7332

  8221

  Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού

  Α.Ε.Ν.

  2&4

  7331

  7550

  8468

  8466

  8889

  Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

   

   πηγή

 • Θα ισχύσουν από τις μεθεπόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις , του 2022

  Καθορίστηκαν, με απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας οι Συντελεστές Βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή

  • στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ.,
  • στη Σ.Σ.Α.Σ.,
  • στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας,
  • στις Α.Ε.Ν.,
  • στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, και,
  • στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, για τις μεθεπόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις, του 2022 .

  ΠΑΤΗΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

  Ειδικότερα οι πίνακες με τους Συντελεστές Βαρύτητας, έχουν ως εξής:

  πηγή

 • Τα Μαθηματικά και η Έκθεση φαίνεται ότι ήταν τα μαθήματα που πρωταγωνίστησαν και φέτος ως δυσάρεστες εκπλήξεις που επιφύλασσαν οι Πανελλαδικές στους υποψηφίους. 

  Εν αναμονή των βαθμολογιών προς τα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με αναλυτικό δημοσίευμα της Ελπίδας Οικονομίδη στον Ελεύθερο Τύπο, οι πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία των επιδόσεων των υποψηφίων δείχνουν καθοδική πορεία των βάσεων αλλά και μείωση του ορίου της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής σε σχέση με πέρσι.

  Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, το μάθημα των Μαθηματικών, δυσκόλεψε αρκετά τους υποψηφίους των πολυτεχνικών σχολών, της Οικονομίας και της Πληροφορικής, και, παρά τις περσινές χαμηλές «πτήσεις» στις επιδόσεις ενός μεγάλου αριθμού υποψηφίων, οι εκτιμήσεις λένε ότι οι επιδόσεις θα είναι λίγο χαμηλότερες από πέρσι, συμπαρασύροντας τις βάσεις εισαγωγής, ιδίως στο 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο.

  Κι αν για κάποιους αριστούχους η πτώση στις βάσεις κρύβει μια ευκαιρία για εισαγωγή στην πρώτη δημοφιλή επιλογή τους, για τους υποψηφίους με χαμηλές επιδόσεις φέρνει και μείωση του ορίου στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις.

  Πέρσι, η ΕΒΕ, που παρουσιάζει διακυμάνσεις ανά επιστημονικό πεδίο, κινούταν μεταξύ 8,2 και 9,5 στις σχολές και τα τμήματα που είχαν επιλέξει τον χαμηλότερο συντελεστή. Φέτος, εφόσον οι επιδόσεις των υποψηφίων είναι κατά μέσο όρο χαμηλότερες από πέρσι, θα πέσει και το όριο της ΕΒΕ.

  4ο επιστημονικό πεδίο

  «Τα Μαθηματικά είχαν αυξημένες απαιτήσεις από τους υποψηφίους. Σε περίπτωση που δεν μπορούσε ο μαθητής να ερμηνεύσει καλά τα θέματα, δεν θα μπορούσε να αποδώσει», εξηγούν καθηγητές του Ομίλου Φροντιστηρίων Αξία στον «Ε.Τ.» και προβλέπουν ότι το 80% των υποψηφίων του 4ου επιστημονικού πεδίου, που διεκδικεί τμήματα Οικονομίας και Μαθηματικών, θα γράψει κάτω από τη βάση.

  Βέβαια αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα κατακόρυφη πτώση σε βάσεις, καθώς τα υπόλοιπα εξεταζόμενα μαθήματα στο 4ο επιστημονικό πεδίο δεν ανησύχησαν καθόλου τους υποψηφίους, με τα ζητούμενα να κρίνονται εύκολα στη διαχείριση από όσους μαθητές είχαν προετοιμαστεί.

  Οι υποψήφιοι του 2ου επιστημονικού πεδίου διαχρονικά έχουν καλύτερες επιδόσεις στα Μαθηματικά από αυτούς του 4ου επιστημονικού πεδίου, γεγονός που ίσως διατηρήσει σταθερές τις βάσεις με μία καθοδική τάση σε κάποιες σχολές και τμήματα.

  Κι αυτό γιατί φέτος αναμένονται πολύ καλύτερες επιδόσεις στο μάθημα της Χημείας, το οποίο μπορεί να αντισταθμίσει τις απώλειες από τα Μαθηματικά για όσους διεκδικούν πολυτεχνικές σχολές.

  3ο επιστημονικό πεδίο

  Για όσους διεκδικούν Ιατρικές και άλλες σχολές και τμήματα επιστημών Υγείας, δηλαδή όσοι υπάγονται στο 3ο επιστημονικό πεδίο, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για σταθερότητα στις βάσεις εισαγωγής, μιας και το μάθημα της Βιολογίας δυσκόλεψε λίγο τους υποψηφίους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όμως οι απώλειες σε μόρια αναμένεται να καλυφθούν από το μάθημα της Χημείας.

  Τέλος, για το 1ο επιστημονικό πεδίο και τους υποψηφίους που διεκδικούν Νομικές, Ψυχολογία, Φιλολογικά, οι αναλυτές προχωρούν σε επισφαλείς εκτιμήσεις. Τα Αρχαία δυσκόλεψαν αρκετά τους υποψηφίους, οι οποίοι ναι μεν ανταποκρίθηκαν στα άλλα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, όμως οι επιδόσεις τους αναμένεται να επηρεαστούν, με τις βάσεις σε αυτό το πεδίο να εκτιμώνται με πτωτικές τάσεις. Σημειώνεται πάντως ότι πρόκειται για ένα πεδίο που διαχρονικά δεν παρατηρούνται μεγάλες αυξομειώσεις στις βάσεις εισαγωγής.

  Η Εκθεση

  Το μάθημα-κλειδί για όλες τις παραπάνω προβλέψεις αποτελεί η Εκθεση, ένα μάθημα στο οποίο δύσκολα ξεχωρίζουν ακόμα και οι αριστούχοι, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για λίγα παιδιά που θα ξεπεράσουν το 15, καθώς τα θέματα αν και βατά ήταν απαιτητικά.

  Η ΕΒΕ πέφτει, οι υποψήφιοι που αποκλείονται όμως δεν μειώνονται.

  Τι σημαίνει όμως αυτό; Οτι θα εισαχθούν περισσότεροι υποψήφιοι απ’ ό,τι πέρσι;

  Η απάντηση είναι όχι.

  Δηλαδή, μπορεί φέτος να εισαχθούν υποψήφιοι με 7,5 για παράδειγμα, ενώ πέρσι το όριο ήταν 8,2, όμως αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι υποψήφιοι φέτος έχουν γράψει χαμηλότερα από 7,5 σε σχέση με πέρσι.

  Χαρακτηριστικά, πέρσι ο αριθμός των εισακτέων ήταν σχεδόν 78.000, αλλά μόλις 60.000 υποψήφιοι πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με περίπου 30 τμήματα να έχουν λιγότερους από 30 εισακτέους, ενώ κάποια να παραμένουν χωρίς κανέναν υποψήφιο.

  Πονοκέφαλος» το μηχανογραφικό

  Οι εκτιμήσεις των βάσεων από φέτος «παίζουν» με όλες τις δυνατές πιθανότητες. Η αλλαγή στους συντελεστές βαρύτητας, με κάθε πανεπιστημιακό τμήμα να ορίζει τον δικό του συντελεστή ανά μάθημα, ακόμα και μεταξύ ομοειδών αντικειμένων σπουδών, θα προκαλέσει έναν «μίνι πονοκέφαλο» στους υποψηφίους όταν πάνε να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους.

  Κι αυτό γιατί οι αποκλίσεις για τον μέσο όρο του ίδιου υποψηφίου θα είναι αρκετά μεγάλες, σε επίπεδο εκατοντάδων μορίων.

  Τι σημαίνει πρακτικά για έναν υποψήφιο η εφαρμογή των νέων συντελεστών βαρύτητας; Μέχρι πέρσι τα μαθήματα βαρύτητας ήταν συγκεκριμένα για όλους τους υποψηφίους και υπήρχε η δυνατότητα μιας ασφαλούς εκτίμησης της πορείας των βάσεων.

  Φέτος όμως η «πριμοδότηση» γίνεται από τα ίδια τα πανεπιστήμια και πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι η επιλογή των σχολών στο μηχανογραφικό θα επηρεαστεί από αυτό.

  Ενδεικτικά, για έναν υποψήφιο στο 4ο επιστημονικό πεδίο που διεκδικεί χαμηλόβαθμες σχολές, ο μέσος όρος του που θα του εξασφαλίσει την εισαγωγή του διαφοροποιείται αυτόματα ανάλογα με την επιλογή του.

  Πριμοδότηση

  Στην περίπτωση που δηλώσει το τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, θα πριμοδοτηθεί με 40% στο μάθημα των Μαθηματικών (σ.σ. στο οποίο εκτιμάται ότι το 80% των μαθητών θα γράψει κάτω από τη βάση), ενώ αντίθετα ο μέσος όρος του μεταβάλλεται αυτόματα στην περίπτωση που επιλέξει το τμήμα Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

  Το μάθημα της Πληροφορικής αναμένεται να έχει υψηλές βαθμολογίες συνολικά και το εν λόγω τμήμα το πριμοδοτεί με 40%, έναντι των υπολοίπων μαθημάτων στα οποία μοιράζεται ένας συντελεστής 20%.

  Ενδιαφέρον στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου θα έχει και η απόκριση των υποψηφίων στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Με μία εκρηκτική κατάσταση στον τομέα της ενέργειας και έναν αυξανόμενο πληθωρισμό, η επιλογή των ελληνικών οικογενειών για ένα πανεπιστήμιο μακριά από τον τόπο κατοικίας γίνεται ακόμα πιο δύσκολη.

  Ηδη τα προηγούμενα χρόνια, η οικονομική κρίση στην Ελλάδα είχε οδηγήσει στα τάρταρα τις βάσεις εισαγωγής στα περιφερειακά ιδρύματα, ασχέτως επιπέδου σπουδών που παρείχαν, και τα νέα δεδομένα στην οικονομία είναι πολύ πιθανόν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για την εισαγωγή των υποψηφίων σε σχολές και τμήματα σε απομακρυσμένες περιοχές, αφήνοντας πανεπιστήμια άδεια, όχι λόγω χαμηλής ποιότητας σπουδών ή αντικειμένων σπουδών με χαμηλό ενδιαφέρον από τους υποψηφίους, αλλά λόγω οικονομικής αδυναμίας των ελληνικών νοικοκυριών.

  πηγή

 • Την Τρίτη 28/6 η αγωνία των υποψηφίων των πανελληνίων του 2022 έλαβε τέλος, καθώς ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες. Τώρα, σειρά παίρνουν οι βάσεις, με τις πρώτες εκτιμήσεις να «μιλούν» για μια πιθανή πτώση, καθώς ο αριθμός των γραπτών με βαθμό χαμηλότερο, σε σχέση με πέρυσι, είναι σχετικά μεγάλος.

  Στην παρακάτω μελέτη έχουν ληφθεί υπόψη τα πλήθη των υποψηφίων, τα πλήθη ανά βαθμολογική κλάση, οι συντελεστές βαρύτητας 2021/2022 και τα πλήθη των εισακτέων 2021/2022.

  Βάσεις 2022: Οι εκτιμήσεις για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο

  Για το 1ο πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών, εκτιμώνται μεγάλες πτώσεις από 350 έως 1.000 μόρια.

  Η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 4.000 των υποψηφίων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα και τη μείωση όσων καταλάμβαναν τις υψηλές βαθμολογίες.

  Παρ’ όλα αυτά, οι επιδόσεις – εκτός από την Ιστορία – πλην ιστορίας ήταν καλύτερες φέτος, αλλά η αντίθετη τάση του μειωμένου πλήθους υπερίσχυσε των καλύτερων βαθμολογιών.

  Βάσεις 2022: Οι εκτιμήσεις για το 1ο, το 2ο και το 3ο Επιστημονικό Πεδίο-1

  Βάσεις 2022: Οι εκτιμήσεις για το 1ο, το 2ο και το 3ο Επιστημονικό Πεδίο-2

  Βάσεις 2022: Οι εκτιμήσεις για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο

  Για το 2ο πεδίο, αναμένονται σημαντικές πτώσεις 50 έως 300 μορίων. Οφείλονται σε μικρό βαθμό στους 500 λιγότερους υποψήφιους φέτος και κατά μεγάλο βαθμό στη μειωμένη επίδοση κυρίως στα Μαθηματικά.

  Παρά την εξειδικευμένη αλλαγή συντελεστών βαρύτητας κάθε τμήματος, δεν έπαψαν σε γενικές γραμμές τα Μαθηματικά να έχουν και πάλι μεγάλους συντελεστές.

  Η βαρύτητα της Φυσικής και η σχετική βαθμολογική της πτώση επίσης έχουν όμοια επίδραση.

  Άλλος παράγοντας είναι η αύξηση του συντελεστή Φυσικής σε πολλά τμήματα και κατά συνέπεια η μειωτική τάση στα μόρια.

  Βάσεις 2022: Οι εκτιμήσεις για το 1ο, το 2ο και το 3ο Επιστημονικό Πεδίο-3

  Βάσεις 2022: Οι εκτιμήσεις για το 1ο, το 2ο και το 3ο Επιστημονικό Πεδίο-4

  Βάσεις 2022: Οι εκτιμήσεις για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο

  Το 3ο Επιστημονικό πεδίο διαχρονικά θεωρείται ο στίβος των αριστούχων, καθότι σε αυτό κυριαρχούν περίπου 10 τμήματα με περισσότερα από 18.000 μόρια.

  Οι υποψήφιοι έγραψαν κατά μέσο όρο χειρότερα φέτος σε Φυσική – Χημεία – Βιολογία και καλύτερα στην Έκθεση. Έτσι διαγράφεται ο πρώτος παράγοντας πτώσης των μορίων. Επιπρόσθετα, με την αλλαγή των συντελεστών βαρύτητας, πολλά τμήματα αύξησαν την επίδραση της Φυσικής και μείωσαν την ήδη υψηλή επίδραση της Βιολογίας, με αποτέλεσμα να συμπαρασυρθούν προς τα κάτω εν μέρει οι βάσεις για τον λόγο αυτό.

  Οι υποψήφιοι αυξήθηκαν κατά περίπου 800 αλλά αυτό αν και προκαλεί αύξηση των βάσεων, παρόλα αυτά, κυριάρχησαν οι προηγούμενοι παράγοντες.

  Το τελικό αποτέλεσμα είναι μέτριες πτώσεις 100 έως 170 μορίων στην περιοχή των τμημάτων που πέρυσι είχαν για βάση περισσότερα από 17.000 μόρια. Με την ανακοίνωση των βάσεων νωρίτερα φέτος μέσα στον Αύγουστο, περιμένουμε να δούμε δύο σπουδαίες εκπλήξεις:

  1. Την Ιατρική Αλεξανδρούπολης να πέφτει οριακά κάτω από το φράγμα των 18.000 μορίων.
  2. Το Ιατρικό (ΣΣΑΣ) – Στρατιωτική Ιατρική να πέφτει ομοίως οριακά κάτω από το ίδιο όριο.

  Η εκτίμηση έγινε με εργαλείο «έξυπνο» λογισμικό, το οποίο αναπτύχθηκε ειδικά και το οποίο λαμβάνει υπόψη σύνθετους παράγοντες όπως εισακτέοι ανά τμήμα, συντελεστές βαρύτητας, στατιστικά βαθμολογιών κ.α.

  Βάσεις 2022: Οι εκτιμήσεις για το 1ο, το 2ο και το 3ο Επιστημονικό Πεδίο-5

  Βάσεις 2022: Οι εκτιμήσεις για το 1ο, το 2ο και το 3ο Επιστημονικό Πεδίο-6

   

  Βάσεις 2022: Οι εκτιμήσεις για το 4ο Επιστημονικό Πεδίο

  Μετά την επεξεργασία περισσότερων τμημάτων του 4ου επιστημονικού πεδίου, λαμβάνοντας υπόψη και την αλλαγή συντελεστών βαρύτητας, τη βαθμολογική κατανομή των γραπτών, τη μεταβολή εισακτέων ανά τμήμα και άλλα δεδομένα, εκτιμάται πως θα σημειωθεί άνοδος στις φετινές βάσεις των περισσότερων σχολών.

  Παρακάτω παραθέτουμε τα αποτελέσματα 25 τμημάτων του 4ου επιστημονικού πεδίου, ενώ δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί τα κοινά τμήματα μεταξύ διαφορετικών πεδίων καθώς και τα τμήματα με ειδικό μάθημα.

  Οι εκτιμήσεις μέσω της αλγοριθμικής διαδικασίας δίνουν ανόδους βάσεων σε όλη σχεδόν τη βαθμολογική περιοχή του 4ου πεδίου πλην τεσσάρων μόνο υψηλόβαθμων τμημάτων στα οποία εκτιμάται πτώση 30 - 470 μορίων. Παρατηρείται μία συσσώρευση βαθμολογιών στις μεσαίες περιοχές.

  Σημαντική είναι και η διαφοροποίηση μεταβολών μεταξύ ''γειτονικών'' τμημάτων ως προς τα περυσινά μόρια. Αυτό οφείλεται είτε στη σημαντική μεταβολή εισακτέων κάποιου τμήματος όπως το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων του ΠΑ.Δ.Α. το οποίο από 323 περυσινούς εισακτέους έπεσε στους 280 είτε στη σημαντική μεταβολή συντελεστών βαρύτητας.

  Κατά κανόνα όλα τα τμήματα του 4ου πεδίου με περυσινά μόρια λιγότερα από 16.000 εμφανίζουν ανοδικές τάσεις έως και 350 μορίων. Μικρή επίδραση επί των ανοδικών τάσεων οφείλεται και στους περίπου 500 περισσότερους υποψήφιους του 4ου πεδίου.

  Βάσεις 2022: Οι εκτιμήσεις για το πώς θα κινηθούν στο 4ο επιστημονικό πεδίο

   

  Παρά τις εικασίες περί πανωλεθρίας στα Μαθηματικά, οι μέσες τιμές των επιδόσεων δεν είχαν αξιόλογη μείωση συγκριτικά με τις περυσινές επιδόσεις.

  Σημαντικά καλύτερες ήταν οι φετινές επιδόσεις στην έκθεση, ελαφρά βελτιωμένες στον προγραμματισμό και σχετικά χαμηλότερες στην Οικονομία.

  Η άνοδος των βάσεων στην μεσαία βαθμολογική περιοχή εν μέρει δικαιολογείται και από τη μείωση του συντελεστή των Μαθηματικών, δηλαδή μείωση της χαμηλής διαχρονικά επίδοσης στα Μαθηματικά και αντίστοιχη αύξηση συντελεστών βαρύτητας άλλων μαθημάτων. Έτσι για παράδειγμα, το τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής Θεσσαλονίκης εμφανίζει τάση αύξησης μορίων κατά 250 μόρια, διότι μειώνει τον συντελεστή βαρύτητας των Μαθηματικών από 33% σε 25%. Αντίστοιχα, το ίδιο τμήμα αυξάνει τον συντελεστή βαρύτητας της Έκθεσης από 20% σε 25% και επειδή η έκθεση έχει υψηλότερη μέση επίδοση από τα Μαθηματικά, αυτό ευνοεί την αύξηση βάσης.

  Κάτι ανάλογο επίσης συμβαίνει με το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας, το οποίο εμφανίζει ανοδική τάση στη Βάση του κατά 150 μόρια γιατί αυξάνει τον συντελεστή βαρύτητας της Έκθεσης από 20% σε 25% και αντίστοιχα μειώνει τον συντελεστή των Μαθηματικών από 33% σε 25%.

  Μία γενικευμένη εικόνα για το 4ο πεδίο είναι βαθμολογική εντονότερη έλλειψη γραπτών στις υψηλές περιοχές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και η αντίστοιχη συσσώρευσή τους στις μεσαίες.

  Ένα επίσης ενδιαφέρον παρατηρούμενο φαινόμενο είναι η γραμμική αναλογικότητα μεταξύ της έντονης πτώσης στο 1ο Πεδίο, μέτριας πτώσης στο 2ο Πεδίο, ήπιας πτώσης στο 3ο Πεδίο και έντονης αύξησης στο 4ο Πεδίο.

  Βάσεις 2022: Εκτιμήσεις για το 4ο επιστημονικό πεδίο

  Βάσεις 2022: Οι εκτιμήσεις για το πώς θα κινηθούν στο 4ο επιστημονικό πεδίο

  Είναι προφανές ότι οι υποψήφιοι δεν πρέπει να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους με βάση τις περσινές βάσεις, ούτε τις φετινές εκτιμήσεις για τη διαμόρφωσή τους. Πρέπει να το συμπληρώσουν με βάση τις πραγματικές τους επιθυμίες.

  πηγή πηγή 

 • Υπογράφηκαν και στάλθηκαν προς δημοσίευση οι Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες καθορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής, όπως αυτοί ορίστηκαν από κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/Σχολή/Εισαγωγική Κατεύθυνσή του.

  Σημείωση : ΟΙ Συντελεστές θα ισχύσουν από το τρέχουν σχολικό έτος και όπως αναφέρει η απόφαση  για τους νεοεισαχθέντες  στο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

  Υπενθυμίζεται ότι ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%.

  Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%.

  Στις περιπτώσεις των Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%.

  Οι Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή δύο (2) ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος είναι είτε 10% είτε 20%.

  Στις περιπτώσεις των Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, στις οποίες εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%. Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα

  πηγή

 • Του Στράτου Στρατηγάκη 
  Μαθηματικού - Ερευνητή
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


  www.stadiodromia.gr

  Τον τρόπο υπολογισμού των μορίων των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων που θα ισχύσουν από φέτος και για τα επόμενα χρόνια ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Η μεγάλη αλλαγή είναι ότι κάθε τμήμα μπορεί να ορίσει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για κάθε μάθημα. Ο περιορισμός είναι ότι κανένα μάθημα δεν μπορεί να έχει συντελεστή μικρότερο από 20%. Συνεπώς τα 4 μαθήματα κάθε πεδίου έχουν τουλάχιστον το 80% (4x20%) των μορίων, που συγκεντρώνει ο υποψήφιος. Κάθε τμήμα, δηλαδή, μπορεί να κατανείμει το υπόλοιπο 20% σε όποιο μάθημα επιθυμεί, όπως θέλει. Αν το δώσει σε ένα μάθημα, αυτό θα έχει το ελάχιστο 20% και το 20% που του έδωσε το τμήμα, σύνολο 40%, Τα υπόλοιπα μαθήματα θα έχουν συντελεστή το ελάχιστο 20%.  Στον πίνακα 1 βλέπουμε ότι αυτό επέλεξε το Τμήμα Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Αθήνας. Αυτό σημαίνει ότι η Γλώσσα μετράει διπλά από τα άλλα μαθήματα. Αντίθετα το τμήμα της Θεσσαλονίκης αποφάσισε να κατανείμει το δικό του 20% σε κάθε μάθημα ισότιμα. Έδωσε, έτσι, από 5% σε κάθε μάθημα με αποτέλεσμα μαζί με το ελάχιστο 20% να έχουμε 25% σε κάθε μάθημα. Δηλαδή στο συγκεκριμένο τμήμα δεν έχουμε κανένα συντελεστή βαρύτητας μεγαλύτερο από τον άλλο, συνεπώς όλα τα μαθήματα μετράνε το ίδιο. Το τμήμα των Ιωαννίνων έδωσε τη δική του εκδοχή στους συντελεστές βαρύτητας. Με τη βαθμολογία που βλέπουμε στη δεύτερη στήλη διαπιστώνουμε ότι ο υποψήφιος θα έχει διαφορά 300 μορίων από το τμήμα της Θεσσαλονίκης στο τμήμα της Αθήνας, με το τμήμα των Ιωαννίνων να βρίσκεται κάπου στο μέσον. Διαφορετικά μόρια σε κάθε τμήμα, λοιπόν.

  Το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι έτσι ενισχύεται η αυτονομία των Τμημάτων. Σωστό είναι αυτό. Τα Τμήματα μπορούν να καθορίσουν το 20% των μορίων. Δε νομίζω, όμως, ότι αυτό είναι το πρόβλημά τους. Έχουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα που το Υπουργείο Παιδείας δεν τους λύνει, όπως ο αριθμός των εισακτέων, τα εξεταζόμενα μαθήματα και πολλά άλλα. Αν αυτός ο τρόπος υπολογισμού των μορίων του υποψηφίου ήταν δίκαιος, τότε θα είχε νόημα. Δεν είναι, όμως, διότι δημιουργεί αδικίες για υποψηφίους που προέρχονται από διαφορετικά Πεδία και διεκδικούν θέση στο ίδιο Τμήμα.

  Στον Πίνακα 2 βλέπουμε τη βαθμολογία δύο υποψηφίων, που προέρχονται από το 2ο Πεδίο ο πρώτος, και από το 3ο Πεδίο ο δεύτερος. Οι βαθμοί είναι ακριβώς ίδιοι, αλλά τα μόριά τους διαφορετικά και ως προς τα αντίστοιχα μεταξύ τους τμήματα, καθώς βλέπουμε ότι στα τμήματα Χημείας ο υποψήφιος συγκεντρώνει από 12.330 μέχρι 12.800 στο 2ο Πεδίο και από 12.360 έως 12.800 στο 3ο Πεδίο. Στην τελευταία στήλη βλέπουμε τη διαφορά των μορίων των δύο υποψηφίων, που έχουν γράψει ακριβώς την ίδια βαθμολογία, σε κάθε τμήμα ανάλογα αν προέρχονται από το 2ο ή από το 3ο Πεδίο. Το οξύμωρο είναι ότι ο υποψήφιος από το 2ο Πεδίο ευνοείται σε σχέση με τον υποψήφιο από το 3ο Πεδίο, στη διεκδίκησή του για μία θέση στα τμήματα Βιολογίας. Ο υποψήφιος από το 2ο Πεδίο συγκεντρώνει από 80 έως 340 μόρια περισσότερα από τον υποψήφιο του 3ου Πεδίου. Παράλογο να ευνοείται υποψήφιος που δεν έχει εξεταστεί στη Βιολογία σε βάρος υποψηφίου που εξετάστηκε στη Βιολογία, για την εισαγωγή στα Τμήματα Βιολογίας.

  Στον Πίνακα 3 έχουμε δύο  υποψηφίους που διεκδικούν θέση στη σχολή Αστυφυλάκων. Ο ένας προέρχεται από το 1ο Πεδίο και ο άλλος από το 4ο Πεδίο. Έχουν γράψει το μέσο όρο των βαθμών σε κάθε Πεδίο, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2021. Βλέπουμε ότι ο υποψήφιος από το 1ο Πεδίο συγκεντρώνει 1.073 περισσότερα μόρια από τον υποψήφιο του 4ου Πεδίου. Αυτό συμβαίνει διότι η Αστυνομία όρισε συντελεστή βαρύτητας στη Γλώσσα 30% για τους υποψηφίους από όλα τα Πεδία και όρισε 30% στην Ιστορία για τους υποψηφίους του 1ου Πεδίου και επίσης 30% στα Μαθηματικά για τους υποψηφίους του 2ου και του 4ου Πεδίου. Έτσι προκύπτει η διαφορά των 1.073 μορίων, που δείχνει ότι οι υποψήφιοι για την Αστυνομία από το 1ο Πεδίο έχουν πολύ μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τους υποψηφίους που προέρχονται από το 2ο και το 4ο Πεδίο. Με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού μορίων (που επίσης δεν ήταν δίκαιος) η διαφορά των δύο υποψηφίων ήταν 881 μόρια. Δηλαδή αντί να βελτιώνουμε την κατάσταση τη χειροτερεύουμε.

  Έτσι, λοιπόν, έχουμε ένα σύστημα εξαιρετικά πολύπλοκο, αφού απαιτούνται πάνω από 5.600 συντελεστές βαρύτητας για να υπολογιστούν τα μόρια των υποψηφίων του Γενικού Λυκείου και του ΕΠΑΛ, χωρίς, όμως να καταφέρνει να λύσει το χρόνιο πρόβλημα των κοινών σχολών, των σχολών, δηλαδή, που δηλώνονται από περισσότερα από ένα πεδία. Πρόκειται για ένα στα τρία τμήματα, όπου έχουμε αδικίες, αλλού μικρότερες αλλού μεγαλύτερες. Φυσικά η μέγιστη αδικία είναι ότι οι υποψήφιοι συγκρίνονται ως προς τον αριθμό των μορίων που συγκέντρωσαν έχοντας εξεταστεί σε διαφορετικά μαθήματα, διαφορετικού βαθμού δυσκολίας. Σα να συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια δηλαδή. Βέβαια το Υπουργείο Παιδείας θα απαντήσει ότι τα τμήματα επέλεξαν αυτούς του συντελεστές. Όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι είναι ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας η εισαγωγή στα ΑΕΙ να διέπεται από διαφάνεια και δικαιοσύνη. Φυσικά είναι πλεονέκτημα να μπορούν τα τμήματα να ορίσουν το συντελεστή βαρύτητας στα μαθήματα που επιθυμούν. Βέβαια δεν καθορίζουν παρά το 20% των μορίων. Το πρόβλημα είναι ότι δεν λύνεται κανένα πρόβλημα του συστήματος εισαγωγής. Και έχει πολλά προβλήματα.

  πηγή

 • Οι συντελεστές βαρύτητας ανά πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα καθορίστηκαν, για πρώτη φορά φέτος, με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος και ανακοινώθηκαν με την Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (Β΄5399) Υπουργική Απόφαση.

  Συνεπώς τα ίδια τα ΑΕΙ πλέον συνδιαμορφώνουν την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία κάθε Σχολής ή Τμήματος, καθορίζοντας το συντελεστή βαρύτητας κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος για εισαγωγή σε αυτά.

  Ο τρόπος υπολογισμού μορίων των συμμετεχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022 και εφεξής, καθώς και τα κριτήρια ισοβαθμίας καθορίζονται με νέα απόφαση της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως.

  Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ

  Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου που συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022 και εφεξής για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής:

  • ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, όπως αυτός καθορίστηκε με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. Τα τέσσερα ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί 1.000, για να προκύψει ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου.

  Δεδομένου του γεγονότος ότι οι συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων, όπως τέθηκαν από τα Ιδρύματα, σε κάποιες περιπτώσεις διαφέρουν μεταξύ Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων ιδίου γνωστικού αντικειμένου, ενδέχεται να προκύψουν διαφοροποιήσεις στον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων.

  Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα υπολογισμού μορίων και στα τέσσερα επιστημονικά πεδία:

  Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
  Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μόνο για τις Σχολές ή τα Τμήματα που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά μορίων, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα κατά περίπτωση.

  Με την απόφαση υπουργού ορίζονται λεπτομερώς τα κριτήρια βάσει των οποίων εισάγονται οι υποψήφιοι σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε Σχολή ή Τμήμα. Αν μετά την εξάντληση όλων των κριτηρίων εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες, πλην εξαιρέσεων που περιγράφονται αναλυτικά στην ως άνω απόφαση.

  πηγή

 • Image 1
logo1-big.png

Φροντιστήριο Μ.Ε. Π 3,14

Θεμιστοκλέους 61, Καλαμάτα T.K.: 24100 τηλ.: 2721402772 / 6946264628 www.facebook.com/p3komma14

www.p3komma14.gr
©2018-2022 Φροντιστήριο Π 3,14. Θεμιστοκλέους 61, Καλαμάτα