• 2721402772
 • 6946264628
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές/- τριες της Α ́ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), με στόχο τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών/-τριών στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα.

  πηγή

  Απόφαση για την οργάνωση και λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019-2020, υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως.

  Ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή» είναι μία καινοτόμος δράση που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές/- τριες της Α ́ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), με στόχο τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών/-τριών στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα.

  Σύμφωνα με την απόφαση οι κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα του «Συμβούλου Καθηγητή» είναι:

  - Η αποδοχή και υποστήριξη των νεοεισερχόμενων μαθητών/-τριών και η εξοικείωσή τους με το σχολικό περιβάλλον, με στόχο την ομαλή προσαρμογή τους.

  - Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών, ώστε να αποφευχθούν οι συγκρούσεις και να βελτιωθεί το σχολικό κλίμα.

  - Η ανάπτυξη δράσεων ώστε να είναι ευχερής και απρόσκοπτη η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

  - Ο εντοπισμός πιθανών αιτιών που αναστέλλουν τη γνωστική πρόοδο των μαθητών/-τριών.

  - Η ανάπτυξη δράσεων για τη δικτύωση της οικεί- ας σχολικής μονάδας, με άλλες σχολικές μονάδες που υλοποιούν τη δράση και η προώθηση της μεταξύ τους επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών.

  - Η συνεργασία με τον Ψυχολόγο που απασχολείται στην οικεία σχολική μονάδα.

  Εφαρμογή

  Η απόφαση προβλέπει  με ευθύνη του/ της Διευθυντή/-τριας της σχολικής μονάδας, τη συγκρότηση  ομάδας εκπαιδευτικών, από τους υπηρετούντες στη σχολική μονάδα, που επιθυμούν να υλοποιήσουν τον θεσμό και ορίζεται ένας εξ αυτών ως Συντονιστής.

  Η ομάδα, με τη συμμετοχή του Ψυχολόγου που απασχολείται στην οικεία σχολική μονάδα, εκπαιδεύεται στο πλαίσιο των αντίστοιχων δράσεων του Προγράμματος "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.", ώστε να δύναται να ανταποκριθεί στα ανατιθέμενα καθήκοντα και ειδικότερα σε τεχνικές συνέντευξης, ενεργητική ακρόαση και βασικές αρχές επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας. Στο πλαί- σιο της εκπαίδευσής της, η ομάδα μπορεί να συνεργάζεται με σχολικές μονάδες που υλοποιούν ήδη τη δράση καθώς και να ανατρέχει στη σχετική βιβλιογραφία για ενημέρωση.

  Μετά την κατά τα ανωτέρω συγκρότηση και εκπαίδευσή της, η ομάδα των εκπαιδευτικών, οργανώνει, δια του Συντονιστή της, ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων, καθώς και των τμημάτων Α ́ τάξης της οικείας σχολικής μονάδας, για την ύπαρξη και τον σκοπό της δράσης. Επίσης, σχετικές ανακοινώσεις αναρτώνται σε κάθε τμήμα, στον γενικό πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου.

  Κάθε μαθητής/-τρια της Α ́ τάξης ανατίθεται από τον συντονιστή της ομάδας στον «Σύμβουλο-Καθηγητή», ο/η οποίος/-α είναι εκπαιδευτικός-μέλος της ομάδας .

  Κάθε «Σύμβουλος-Καθηγητής» αναλαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο πέντε (5) μαθητές, εφόσον αυτό είναι δυνατό. Κατά την κατανομή των μαθητών/-τριών σε «Συμβούλους-Καθηγητές», ο συντονιστής μεριμνά ώστε ο «Σύμβουλος-Καθηγητής»:

  (α) να μη διδάσκει στο τμήμα του/της μαθητή/-τριας, εφόσον αυτό είναι δυνατό και

  (β) να μην κατέχει θέση Διευθυντή/-τριας ή Υποδιευθυντή/-τριας στη σχολική μονάδα.

  Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» πραγματοποιεί 1-2 φορές τον μήνα, συναντήσεις με τον/τη μαθητή/-τρια, διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτών η κάθε μία.

  Οι συναντήσεις ορίζονται εντός σχολικού ωραρίου και σε χρόνο κατά τον οποίον ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» δεν ασκεί το διδακτικό του έργο εντός της σχολικής τάξης.

  Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» παραλαμβάνει το/τη μαθητή/- τρια από την τάξη του και τον επιστρέφει σε αυτή μετά το τέλος της συνάντησης, φροντίζοντας να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

  Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που διασφαλίζει την ιδιωτικότητα.

  Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής», κατά την πρώτη συνάντηση, ενημερώνει το/τη μαθητή/-τρια για τη δράση και ορίζουν από κοινού τα όρια της συζήτησης, καθώς και το πρόγραμμα των υπόλοιπων συναντήσεων.

  Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» τηρεί όλες τις αρχές της ενεργητικής ακρόασης, ενημερώνεται για τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του/της μαθητή/-τριας και διαμεσολαβεί, είτε μόνος του είτε σε συνεργασία με τον Ψυχολόγο της σχολικής μονάδας, για την επίλυση προβλημάτων του/της μαθητή/-τριας.

  Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής», σε καμία περίπτωση, δεν αναλαμβάνει το ρόλο του ψυχολόγου ή του ψυχοθεραπευτή, αλλά λειτουργεί εντός των ορίων του παιδαγωγικού του ρόλου. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» ή η ομάδα των «Συμβούλων-Καθηγητών» αδυνατούν να παρέμβουν ή το θέμα είναι εκτός των αρμοδιοτήτων τους, ενημερώνουν τον/τη Διευθυντή/-τρια του σχολείου, και ζητούν τη συνδρομή αρμόδιου φορέα.

  Η ομάδα των «Συμβούλων-Καθηγητών» ορίζει τακτικές και έκτακτες συναντήσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων συζητούνται ανώνυμα όλα τα ζητήματα που έχουν αναδυθεί από τις επιμέρους συναντήσεις με τους/ τις μαθητές/-τριες και χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Οι συναντήσεις αυτές έχουν ως στόχο την αποτίμηση της δράσης και την ανατροφοδότησή της.

  Στις τακτικές και έκτακτες συναντήσεις της ομάδας «Συμβούλων-Καθηγητών» συμμετέχει και ο Ψυχολόγος της σχολικής μονάδας, με στόχο την παροχή εξειδικευμένων οδηγιών και κατευθύνσεων προς τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες εκπαιδευτικούς.

  Στο τέλος της σχολικής χρονιάς η ομάδα συνεδριάζει για την αποτίμηση της δράσης.

  Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής τηρούνται πρακτικά. Κάθε «Σύμβουλος-Καθηγητής» εκθέτει τα θετικά σημεία και τις αδυναμίες της δράσης και προτείνει τρόπους επίλυσης προβλημάτων και βελτίωσής της.

  Κάθε «Σύμβουλος-Καθηγητής» συντάσσει, προαιρετικά, έκθεση και την καταθέτει στο αρχείο της δράσης που τηρείται στη σχολική μονάδα, για μελλοντική αξιοποίηση της εμπειρίας. Καθ ́ όλη τη διάρκεια της δράσης λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/- τριών, τηρείται το απόρρητο των διαδικασιών και όλες οι καταγραφές, εκθέσεις, πρακτικά κ.λπ. περιέχουν ανωνυμοποιημένα στοιχεία των μαθητών/-τριών, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους.

 • Σε δύο Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας: «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά (Άλγεβρα)» και δύο μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2021 οι μαθητές των ΕΠΑΛ ημερήσιων και εσπερινών που θα ε’ιναι υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

  Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση:

  Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα υποψηφίων Γ ́ Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.):

  1. Ο υποψήφιος του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με ειδικότητα:

  α. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
  ii. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

  β. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
  ii. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

  γ. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

  ii. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

  δ. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
  ii. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

  2. Ο υποψήφιος του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας με ειδικότητα:

  α. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
  ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

  β. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
  ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

  γ. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
  ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

  δ. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
  ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

  3. Ο υποψήφιος του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού με ειδικότητα:

  α. Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
  ii. Οικοδομική

  4. Ο υποψήφιος του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών με ειδικότητα:

  α. Γραφικών Τεχνών εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
  ii. Τεχνολογία Υλικών

  β. Αργυροχρυσοχοΐας εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
  ii. Τεχνολογία Υλικών

  γ. Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
  ii. Τεχνολογία Υλικών

  δ. Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
  ii. Τεχνολογία Υλικών

  ε. Σχεδιασμού-Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
  ii. Τεχνολογία Υλικών

  στ. Επιπλοποιίας - Ξυλογλυπτικής εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
  ii. Τεχνολογία Υλικών

  5. Ο υποψήφιος του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού με ειδικότητα:

  α. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Δίκτυα Υπολογιστών
  ii. Ψηφιακά Συστήματα

  β. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων εξετάζεται στα μαθήματα:
  i. Ηλεκτροτεχνία 2
  ii. Ηλεκτρικές Μηχανές

  6. Ο υποψήφιος, του Τομέα Μηχανολογίας με ειδικότητα:

  α. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών εξετάζεται στα μαθήματα:
  i. Στοιχεία Μηχανών
  ii. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

  β. Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Στοιχεία Μηχανών
  ii. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

  γ. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Στοιχεία Μηχανών
  ii. Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού

  δ. Τεχνικός Οχημάτων εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Στοιχεία Μηχανών
  ii. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

  ε. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Aεροσκαφών εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Στοιχεία Μηχανών
  ii. Κινητήρες Αεροσκαφών

  7. Ο υποψήφιος του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων με ειδικότητα:

  α. Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ναυσιπλοΐα ΙΙ
  ii. Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές β. Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού εξετάζεται στα μαθήματα:
  i. Ναυτικές Μηχανές
  ii. Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές

  8. Ο υποψήφιος του Τομέα Πληροφορικής με ειδικότητα:

  α. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Προγραμματισμός Υπολογιστών
  ii. Δίκτυα Υπολογιστών

  β. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ εξετάζεται στα μαθήματα:
  i. Προγραμματισμός Υπολογιστών
  ii. Δίκτυα Υπολογιστών

  9. Ο υποψήφιος του Τομέα Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας με ειδικότητα:

  α. Βοηθός Νοσηλευτή εξετάζεται στα μαθήματα:

  i Ανατομία - Φυσιολογία II
  ii. Υγιεινή

  β. Βοηθός Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ανατομία - Φυσιολογία II
  ii. Υγιεινή

  γ. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ανατομία - Φυσιολογία II
  ii. Υγιεινή

  δ. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ανατομία - Φυσιολογία II
  ii. Υγιεινή

  ε. Βοηθός Οδοντοτεχνίτη εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ανατομία - Φυσιολογία II
  ii. Υγιεινή

  στ. Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ανατομία- Φυσιολογία II
  ii. Υγιεινή

  ζ. Βοηθός Φαρμακείου εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ανατομία- Φυσιολογία II
  ii. Υγιεινή

  η. Αισθητικής Τέχνης εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ανατομία- Φυσιολογία II
  ii. Υγιεινή

  θ. Κομμωτικής Τέχνης εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ανατομία- Φυσιολογία II
  ii. Υγιεινή

  πηγή

 • Οδηγίες για την κάλυψη πιθανών διδακτικών κενών προηγούμενου σχολικού έτους για τα ΕΠΑ.Λ. κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021, απέστειλε σήμερα το υπουργείο Παιδείας προς όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας.

  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

  πηγή

 • Καθορίστηκαν με απόφαση την οποία υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως τα μαθήματα που  θα εξεταστούν στις Πανελλαδικές του 2023 οι μαθητές των ΕΠΑΛ για την εισαγωγή τους  στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση .

  Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ

  Ειδικότερα για την εισαγωγή των υποψηφίων, αποφοίτων της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα  Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι δύο: τα  «Νέα Ελληνικά» και τα «Μαθηματικά (Άλγεβρα)» καθώς και δύο μαθήματα ειδικότητας ως εξής:

  Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα υποψηφίων Γ’ Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.):

  1. Ο υποψήφιος του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με ειδικότητα:

  α. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
  ii. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

  β. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
  ii. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

  γ. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
  ii. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

  δ. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
  ii. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

  2. Ο υποψήφιος του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας με ειδικότητα:

  α. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
  ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

  β. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
  ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

  γ. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
  ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

  δ. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
  ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

  3. Ο υποψήφιος του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού με ειδικότητα:

  α. Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
  ii. Οικοδομική

  4. Ο υποψήφιος του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών με ειδικότητα:

  α. Γραφικών Τεχνών εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
  ii. Τεχνολογία Υλικών

  β. Αργυροχρυσοχοΐας εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
  ii. Τεχνολογία Υλικών

  γ. Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
  ii. Τεχνολογία Υλικών

  δ. Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
  ii. Τεχνολογία Υλικών

  ε. Σχεδιασμού - Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
  ii. Τεχνολογία Υλικών

  στ. Επιπλοποιίας - Ξυλογλυπτικής εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
  ii. Τεχνολογία Υλικών

  5. Ο υποψήφιος του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού με ειδικότητα:

  α. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Δίκτυα Υπολογιστών
  ii. Ψηφιακά Συστήματα

  β. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ηλεκτροτεχνία 2
  ii. Ηλεκτρικές Μηχανές

  6. Ο υποψήφιος, του Τομέα Μηχανολογίας με ειδικότητα:

  α. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Στοιχεία Μηχανών
  ii. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

  β. Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Στοιχεία Μηχανών
  ii. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

  γ. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Στοιχεία Μηχανών
  ii. Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού

  δ. Τεχνικός Οχημάτων εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Στοιχεία Μηχανών
  ii. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

  ε. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Aεροσκαφών εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Στοιχεία Μηχανών
  ii. Κινητήρες Αεροσκαφών

  7. Ο υποψήφιος του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων με ειδικότητα:

  α. Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ναυσιπλοΐα ΙΙ
  ii. Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές

  β. Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ναυτικές Μηχανές
  ii. Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές

  8. Ο υποψήφιος του Τομέα Πληροφορικής με ειδικότητα:

  α. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Προγραμματισμός Υπολογιστών
  ii. Δίκτυα Υπολογιστών

  β. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Προγραμματισμός Υπολογιστών
  ii. Δίκτυα Υπολογιστών

  9. Ο υποψήφιος του Τομέα Υγείας -Πρόνοιας-Ευεξίας με ειδικότητα:

  α. Βοηθός Νοσηλευτή εξετάζεται στα μαθήματα:

  i Ανατομία - Φυσιολογία II
  ii. Υγιεινή

  β. Βοηθός Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ανατομία - Φυσιολογία II
  ii. Υγιεινή

  γ. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ανατομία - Φυσιολογία II
  ii. Υγιεινή

  δ. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ανατομία - Φυσιολογία II
  ii. Υγιεινή

  ε. Βοηθός Οδοντοτεχνίτη εξετάζεται στα μαθήματα: i. Ανατομία - Φυσιολογία II

  ii. Υγιεινή

  στ. Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ανατομία - Φυσιολογία II
  ii. Υγιεινή

  ζ. Βοηθός Φαρμακείου εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ανατομία - Φυσιολογία II
  ii. Υγιεινή

  η. Αισθητικής Τέχνης εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ανατομία - Φυσιολογία II
  ii. Υγιεινή

  θ. Κομμωτικής Τέχνης εξετάζεται στα μαθήματα:

  i. Ανατομία - Φυσιολογία II
  ii. Υγιεινή

  πηγή

 • Τον καθορισμό των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α ́ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών, κατά το  τρέχον σχολικό έτος 2020-202 , προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

  Ειδικότερα , τα «Γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α ́ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, είναι τα ακόλουθα:

  1. Νέα Ελληνικά

  2. Ιστορία

  3. Άλγεβρα (Μαθηματικά)

  4. Γεωμετρία (Μαθηματικά)

  5. Φυσική (Φυσικές Επιστήμες)

  6. Χημεία (Φυσικές Επιστήμες)

  7. Αγγλικά

  πηγή

 • Εγκύκλιο για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2022, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

  πηγή

 • Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3876/21-7-2022)  η διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023.

  Δείτε εδώ το ΦΕΚ

  πηγή

 • Την ύλη και και οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ.

  • «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.,
  • «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., και
  • "Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ασφάλεια & Υγεία στο Χώρο Εργασίας»

  για το σχ. έτος 2023-2024:, απέστειλε το υπουργείο Παιδείας στις σχολικές μονάδες.

  πηγή 

 • ΦΕΚ: Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών

  Δημοσιεύθηκε  σε ΦΕΚ η απόφαση  σχετικά με τον καθορισμό των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2022-23.

  «Γραπτώς Εξεταζόμενα» μαθήματα

  Τα «Γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, είναι τα ακόλουθα:

  1. Νέα Ελληνικά 2. Άλγεβρα (Μαθηματικά) 3. Μαθήματα Ειδικότητας

  Η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος αξιολόγησης των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται ως εξής ανά μάθημα:

  Δείτε το ΦΕΚ 

  πηγή

 • Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η  διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ και των Πρότυπων  ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2023-2024.

  πηγή 

 • Image 1
logo1-big.png

Φροντιστήριο Μ.Ε. Π 3,14

Θεμιστοκλέους 61, Καλαμάτα T.K.: 24100 τηλ.: 2721402772 / 6946264628 www.facebook.com/p3komma14

www.p3komma14.gr
©2018-2023 Φροντιστήριο Π 3,14. Θεμιστοκλέους 61, Καλαμάτα