ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Π 3,14 - Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Η Α΄ Λυκείου είναι ίσως η πιο σηµαντική τάξη στο Λύκειο. Η µετάβαση σ΄αυτό από το Γυµνάσιο παρουσιάζει για τους περισσότερους µαθητές µεγάλη δυσκολία προσαρµογής γιατί το επίπεδο των γνώσεων του Λυκείου είναι πολύ διαφορετικό και υψηλότερο από αυτό του Γυµνασίου.

Προετοιµασία στην Α΄Λυκείου σηµαίνει ότι:

  • Καλύπτω τα µαθησιακά κενά από το γυµνάσιο
  • Μαθαίνω να διαβάζω σωστά εµπεδώνω τις δύσκολες έννοιες στα βασικά µαθήµατα και αποκτώ γερές βάσεις
  • Εξασκούµαι στο γραπτό λόγο µε πολλές γραπτές δοκιµασίες
  • Ολοκληρώνω έγκαιρα την ύλη και προγραµµατίζω τις επαναλήψεις µου
Image

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κάθε µαθητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ορισµένα µαθήµατα του προγράµµατος.
Άλγεβρα 2-3 ώρες
Γεωμετρία 1-2 ώρες
Φυσική 2 ώρες
Χημεία 1-2 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες

  • Image 1
banner-1-2.png

Φροντιστήριο Μ.Ε. Π 3,14

Θεμιστοκλέους 61, Καλαμάτα T.K.: 24100 τηλ.: 2721402772 / 6946264628 www.facebook.com/p3komma14

www.p3komma14.gr
©2018-2020 Φροντιστήριο Π 3,14. Θεμιστοκλέους 61, Καλαμάτα